Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Site Map | Address Book | EN

X Lubelski Festiwal Nauki

W dniach 15 i 16 września 2013 roku w ramach X Lubelskiego Festiwalu Nauki odbywającego się pod hasłem „Człowiek – nauka - pasja” pracownicy naszego Wydziału (dr Elżbieta Czarnocka, dr Marzena Cichorzewska, dr Mariusz Dzieńkowski) przygotowali 3 projekty:

1. "Eyetracking z biznesowej i naukowej perspektywy" – wystąpienie na pikniku na Placu Litewskim;
2. "Rzut oka i wszystko jasne - eyetracking w rękach biznesu" – wykład, prezentacja sprzętu, pokaz i omówienie przypadku badawczego;
3. "Warsztaty eyetrackingowe: jak to się robi w biznesie?" – możliwość udziału w badaniu oraz analiza i prezentacja uzyskanych wyników.

Celem wszystkich projektów było przedstawienie zasad działania technologii eyetrackingowej (okulografii), przeglądu jej zastosowań w biznesie i nauce oraz omówienie sytuacji problemowej związanej z zagadnieniami marketingowymi. W czasach gdy współpraca nauki i biznesu jest szczególnie ważna, zespół projektowy nawiązał współpracę z firmą Neuro Device, która była gościem specjalnym Wydziału. Dzięki uprzejmości Dyrektora ds. Komunikacji Marketingowej i Rozwoju, Pani Olgi Reunamo oraz Pani Izabeli Figurze, które reprezentowały Neuro Device na LFN nasza publiczność festiwalowa mogła zobaczyć i skorzystać z trzech nowoczesnych eyetrackerów, do których na co dzień mają dostęp tylko wykwalifikowani specjaliści.

Badania eyetrackingowe polegają na pomiarze, rejestracji oraz ekranowej analizie położenia i ruchów gałki ocznej. Umożliwiają także podejrzenie oraz precyzyjne określenie gdzie, jak długo oraz w jakiej kolejności kierowany jest wzrok osoby badanej na prezentowane materiały wizualne. Eyetracking jest więc wykorzystywany do pomiaru reakcji i zachowań człowieka, które nie podlegają kontroli i są nieświadome. Prezentacje pozwalały uczestnikom Festiwalu obserwować sposób, w jaki ludzie patrzą i jednocześnie pomagały odpowiedzieć na pytanie, jak biznes podgląda umysł ludzki i jak następnie wykorzystuje zdobytą wiedzę.

W czasie niedzielnego pikniku na Placu Litewskim goście Festiwalu mieli okazję, aby obejrzeć prezentowany sprzęt eyetrackingowy, poddać się badaniu pod okiem specjalistów z zaproszonej firmy oraz poznać bliżej samą technologię i jej tajniki. Pracownicy Wydziału pokazywali i wyjaśniali, że nauka nawet jeśli na początku może wydawać się skomplikowana, jest przede wszystkim ciekawa.

W poniedziałek gości Festiwalu na Wydziale Zarządzania uroczyście powitała Pani Dziekan Prof. dr hab. Ewa Bojar. W czasie spotkania i pokazu w Auli Wydziału Zarządzania i Wydziału Podstaw Techniki uczestnicy LFN dowiedzieli się wielu ciekawostek, a dr Mariusz Dzieńkowski nie tylko wyjaśnił jak funkcjonuje ludzkie oko, ale przybliżył także tajniki eyetrackingu, streścił historię rozwoju metod śledzenia i rejestracji ruchów oczu oraz zaprezentował zasadę działania wcześniejszych eyetrackerów. Można było także zobaczyć praktyczne przykłady badań, uzyskiwane wyniki i na zakończenie poznać biznesowe zastosowania technologii.

Praktyczną część projektu - warsztat poprowadziła przedstawicielka firmy Neuro Device. Pani Izabela Figura zaprezentowała przywiezione eyetrackery, a następnie pokazała przykładowe badania, które firma realizowała na zlecenie firm zewnętrznych. Uczestnicy poznali sposoby prowadzenia badań, a na koniec mogli sami poddać się badaniu, prześledzić swoje ścieżki postrzegania, a tym samym podejrzeć własny umysł i zapoznać się z uzyskanymi wynikami.

Zrealizowane wydarzenie po raz kolejny pokazało, że współpraca uczelni i biznesu to ciekawa szansa dla nauki i jak zawsze obopólna korzyść dla każdej ze stron. Lubelski Festiwal Nauki to nie tylko coroczna promocja poszczególnych ciekawostek i rozwiązań naukowych. Jest to także okazja do promocji współpracy nauki i biznesu oraz okazja do promocji oferty edukacyjnej uczelni z naszego regionu. W tym roku zależało nam, żeby rozbudować nasz projekt, dotrzeć do jak największej liczby uczestników Festiwalu i pokazać, że nowoczesna technologia ma wiele praktycznych zastosowań nie tylko w biznesie, ale również w życiu codziennym.

Wszyscy wiedzą, że nauka jest potrzebna, że często bywa trudna, ze wymaga czasu i wyrzeczeń. Mamy nadzieję, że tym razem na naszym Wydziale udało się przekonać zaproszonych gości, że nauka może być przede wszystkim inspirująca i ciekawa.

Mariusz Dzieńkowski
fot. E.Czarnocka / M.Dzieńkowski


 
W dniach 18-19 września 2013 roku, w ramach X Lubelskiego Festiwalu Nauki, dr inż. Jakub Bis z Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką wraz ze studentami Wydziału Zarządzania Dawidem Szkiłądziem oraz Mateuszem Repeckim, przeprowadził szkolenie dla uczniów drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego nr 4 im. Stefanii Sempołowskiej.
 
 
Tematyka szkolenia dotyczyła wyznaczania celów oraz zarządzania czasem. Wybór tych zagadnień nie był przypadkowy, gdyż począwszy od 2015 roku egzamin maturalny zostanie zmodyfikowany i obecne klasy drugie będą pierwszym rocznikiem, który będzie zdawał maturę na nowych zasadach. Wprowadzone zmiany powodują, że obecni licealiści do końca września tego roku muszą zdecydować jakie przedmioty będą zdawać na maturze, a co za tym idzie, jakie kierunki studiów będą mogli wybrać za dwa lata.
 
 
Około 30 uczestników uczestników szkolenia okazało się być osobami bardzo zdyscyplinowanymi i aktywnymi. Wydarzenie zostało przez nich wysoko ocenione w anonimowych ankietach. Również wychowawczyni klasy, Pani Agata Żółw, stwierdziła, że tego typu warsztaty są bardzo potrzebne młodym ludziom, którzy w wieku 16-17 lat muszą dokonywać wyborów, które zdeterminują w znaczącym stopniu ich dalsze życie. Dr inż. Jakub Bis zapowiedział, że w przyszłym roku, kiedy gospodarzem XI Lubelskiego Festiwalu Nauki będzie Politechnika Lubelska, na pewno zgłosi swój projekt ponownie.
 
Jakub Bis