ROZWÓJ REGIONU I ORGANIZACJI WYZWANIEM DLA EKONOMII I NAUK O ZARZĄDZANIU

KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Prof. dr hab. EWY BOJAR

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

Dane kontaktowe

 
Sekretariat konferencji:
mgr Ewa Daszczuk
tel. +48 81 53 84 526
fax: +48 81 53 82 614
e-mail: jubileusz40@pollub.pl 
e.daszczuk@pollub.pl
 
Politechnika Lubelska
Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii 
i Zarządzania Gospodarką
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D
 
Opłatę prosimy wnosić na konto Politechniki Lubelskiej: 
Bank PEKAO S.A. III O/Lublin 
Nr 78 1240 5497 1111 0000 50 06 23 64
tytułem: Konferencja WZ-2014 
imię i nazwisko uczestnika