ROZWÓJ REGIONU I ORGANIZACJI WYZWANIEM DLA EKONOMII I NAUK O ZARZĄDZANIU

KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Prof. dr hab. EWY BOJAR

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

Komitet Honorowy

 
Profesor Ryszard Borowiecki UE Kraków, Polska
Profesor Mariusz Bratnicki UE Katowice, Polska
Profesor Sławomir Bukowski UT-H Radom, Polska
Profesor Daniela Constantin UES Bucharest, Rumunia
Profesor Francisco Diniz UTAD Vila Real, Portugalia
Profesor Zbigniew Dworzecki SGH Warszawa, Polska
Profesor Aldona Frączkiewicz-Wronka UE Katowice, Polska
Profesor Eliza Freitag–Mika UT-H Radom, Polska
Profesor Manuel F. Grela USC Santiago de Compostela, Hiszpania
Profesor Wiesław Grudzewski SGH Warszawa, Polska
Profesor Irena Hejduk SGH Warszawa, Polska
Profesor Małgorzata Juchniewicz UW-M Olsztyn, Polska
Profesor Piotr Kacejko PL Lublin, Polska
Profesor Andrzej Karbownik PŚ Katowice, Polska
Profesor Leszek Kiełtyka PCZ Częstochowa, Polska
Profesor Lily Y. Kiminami Niigata University, Japonia 
Profesor Barbara Kożuch UJ Kraków, Polska
Profesor Kazimierz Krzakiewicz UE Poznań, Polska
Profesor Jerzy Lewandowski PW Warszawa, Polska
Profesor Elżbieta Mączyńska SGH Warszawa, Polska
Profesor Bogdan Nogalski UG Gdańsk, Polska
Profesor Zbigniew Olesiński AFB VISTULA Warszawa, Polska
Profesor Arnold Pabian PC Częstochowa, Polska
Profesor Bogusław Plawgo UwB Białystok, Polska
Profesor Jan Pyka UE Katowice, Polska
Profesor Maria Romanowska SGH Warszawa, Polska
Profesor Jerzy Różański UŁ Łódź, Polska
Profesor Ryszard Rutka PG Gdańsk, Polska
Profesor Włodzimierz Sitko PL Lublin, Polska
Profesor Eulalia Skawińska UZ Zielona Góra, Polska
Profesor Maria Skowron-Nowicka PCZ Częstochowa, Polska
Profesor Elżbieta Skrzypek UMCS Lublin, Polska
Profesor Jan Stachowicz PŚ Katowice, Polska
Profesor Stanisław Sudoł WSM Warszawa, Polska
Profesor Jolanta Szołno-Koguc UMCS Lublin, Polska
Profesor Marian Turek PŚ Katowice, Polska
Profesor Ludmila Voronina Kuban State University Krasnodar, Rosja
Profesor Andrzej Wiatrak UW Warszawa, Polska
Profesor Romuald Zalewski UE Poznań, Polska
Profesor Zbigniew Zioło UP Kraków, Polska