ROZWÓJ REGIONU I ORGANIZACJI WYZWANIEM DLA EKONOMII I NAUK O ZARZĄDZANIU

KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Prof. dr hab. EWY BOJAR

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

Wymogi redakcyjne

 
Wymogi edytorskie dotyczące publikacji w monografii z konferencji:
ROZWÓJ REGIONU I ORGANIZACJI WYZWANIEM DLA EKONOMII I NAUK O ZARZĄDZANIU
KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Prof. dr hab. EWY BOJAR
 
1.  Tekst w języku polskim.
2.  Edytor tekstu Word  for  Windows 6.0 i następne wersje.
3.  Tekst wyjustowany, czcionka Times New Roman CE, 12 pkt.
4.  Interlinia 1,5, margines dolny i górny 2 cm; margines prawy i lewy 2,5 cm.
5.  Tytuł  referatu  napisany  kapitalikami,  czcionka pogrubiona, wyśrodkowany.
6.  Przypisy  źródłowe  należy  umieszczać  w  tekście w  nawiasie  kwadratowym zgodnie z systemem 
harvardzkim  (nazwisko  autora  lub  autorów, rok wydania).
7.  Przypisy dolne, numerowane automatycznie cyframi arabskimi.
8.  Bibliografia na końcu artykułu, alfabetycznie według nazwiska autora, zgodna z systemem harvardzkim – 
należy podać pełen opis bibliograficzny pozycji. 
9.  Rysunki  i  tabele  zamieszczone  bezpośrednio w tekście (powinny mieścić się w rozmiarach strony, 
rysunki  wyłącznie  czarno-białe  lub  w  odcieniach szarości,  o  wyraźnym  kontraście,  wykonane  w  MS 
Excel lub MS Word lub formatach graficznych JPG oraz  PNG;  nie  należy  umieszczać  rysunków  i  tabel 
skanowanych).
10.  Wzory  matematyczne należy napisać w edytorze równań oraz umieścić w tekście jako osobne, wyśrodkowane akapity.
11.  Streszczenie i tytuł artykułu w języku angielskim na końcu artykułu.
12.  Imię i nazwisko autora na pierwszej stronie wg wzoru np. Jan Kowalski.* (w przypisie zaznaczonym * na dole strony: tytuł naukowy, stanowisko, katedra/zakład, uczelnia)
 
Abstrakt w wymiarze nie przekraczającym 450 słów, powinien  obejmować tytuł  referatu, zarys treści, opis zastosowanych metod i narzędzi badawczych oraz słowa kluczowe w języku polskim.