Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Site Map | Address Book | EN

Kształtowanie kompetencji kadry zarządzającej kulturą bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach węgla kamiennego

Projekt MNiSW 4659/B/TO2/2010/39 - kierownik projektu dr hab Anna Rakowska.

Projekt realizowany był w latach 2010-2013 w kopalniach węgla kamiennego w Polsce.

W badaniu udział wzięło łącznie ok.1200 respondentów. Uzyskane wyniki potwierdziły kluczową rolę przywództwa i jego wpływ na zaangażowanie pracowników w sprawy bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. 

Efektem projektu jest monografia pt. "Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie - modele, diagnoza i kształtowanie", w której m.in. opisano autorski model kultury bezpieczeństwa i jego praktyczne zastosowanie na przykładzie zrealizowanych w kopalniach badań.