Wydział Zarządzania

Katedra Finansów
i Rachunkowości

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

Koło Naukowe Zarządzania Finansami - Politechniki Lubelskiej

Koło Naukowe Zarządzania Finansami Politechniki Lubelskiej

To inicjatywa studencka mająca na celu rozpowszechnianie szeroko rozumianej edukacji finansowej. Opiekunem Koła jest mgr Karolina Dziadosz.

Poprzez działalność w Organizacji studenci mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania doświadczenia przydatnego w życiu zawodowym, a także rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań.  KNZF współpracuje nie tylko z kadrą akademicką, ale również z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickim zajmującymi się podobną tematyką. Różnorodność podejmowanych przez Koło działań pozwala na odkrycie potencjału, jaki drzemie w każdym z należących do niego studentów. Główne inicjatywy to organizowanie konferencji naukowych, spotkań z przedstawicielami świata finansów i biznesu, a także realizowanie licznych projektów związanych z edukacją finansową. W roku akademickim 2016/2017 przewidziane są m.in. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wartość w biznesie” w dniach 9-10 luty 2017, organizowany cyklicznie „Piknik Finansisty” oraz Lekcje Przedsiębiorczości w liceach. W ten sposób Koło bierze czynny udział w promowaniu Uczelni oraz integracji środowiska studenckiego. Nieodłącznym elementem spotkań Koła są także Debaty Oxfordzkie, które pozwalają analizować zagadnienia związane z finansami w interesujący sposób.

Więcej informacji dotyczących bieżącej działalności Koła na: www.facebook.com/KNFPL

Spotkania Koła w co drugi poniedziałek o godzinie 12.00 w Sali OX16– zapraszamy.