Wydział Zarządzania

Katedra Finansów
i Rachunkowości

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

Obszary badawcze

Pracownicy Katedry dokonują ekspertyz i analiz naukowych w zakresie:

  1. Działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny,
  2. Oceny kondycji gospodarczej przedsiębiorstw w regionie lubelskim,
  3. Oceny kwalifikacji pracowników lubelskich przedsiębiorstw,
  4. Źródeł finansowych wspierających przedsiębiorczość i innowacje,
  5. Planowania działalności inwestycyjnej i jej finansowania.

Potrzebujesz merytorycznego wsparcia, skontaktuj się z nami wz.kfir@pollub.pl