Wydział Zarządzania

Katedra Finansów
i Rachunkowości

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

Obszary dyplomowania

Poszczególne obszary dyplomowania z podziałem na pracowników Katedry:

Kierunki prowadzonych prac dyplomowych

dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL - Kierownik Katedry

 • Zarządzanie źródłami finansowania przedsiębiorstw
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstw
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw i zagrożenia ich upadłością
 • Funkcjonowanie rynku kapitałowego
 • Rachunkowość zarządcza i controlling

prof. dr hab. Krzysztof Marecki

 • Zarządzanie źródłami finansowania przedsiębiorstw
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstw
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw i zagrożenia ich upadłością
 • Gospodarka majątkiem trwałym i obrotowym
 • Rachunek kosztów
 • Controlling

dr Magdalena Miszczuk

 • Dochody i wydatki budżetu państwa
 • Deficyt i dług publiczny
 • Dochody i wydatki samorządów terytorialnych
 • Dochody podatkowe sektora publicznego
 • Podatki a składki w dochodach publicznych
 • Polityka podatkowa państwa.
 • Polityka podatkowa jednostek samorządu terytorialnego.
 • Strategie podatkowe przedsiębiorstw

dr inż. Małgorzata Sosińska-Wit

 • Zarządzanie źródłami finansowania przedsiębiorstw
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw i zagrożenia ich upadłością
 • Gospodarka majątkiem trwałym i obrotowym
 • Rachunek kosztów
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Leasing