Wydział Zarządzania

Katedra Finansów
i Rachunkowości

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

Pracownicy katedry

dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL - Kierownik Katedry

      Zainteresowania naukowe obejmują finanse przedsiębiorstw, rachunkowość finansową i zarządczą,
      w tym zarządzanie źródłami finansowania przedsiębiorstw, zarządzanie wartością przedsiębiorstw
      oraz ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstw i zagrożenia ich upadłością.

prof. dr hab. Krzysztof Marecki

Profesor w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, ekspert CRE. Kierownik projektu Unii Europejskiej Młodzi Projektują Zarządzanie. Przedmiotem prac badawczych są finanse, analiza ekonomiczno – finansowa, rachunkowość zarządcza, strategie wartości przedsiębiorstwa.

dr Jerzy Laskowski

Zainteresowania naukowe obejmują rachunkowość finansową przedsiębiorstw, fundacji i  sektora finansów publicznych, opodatkowanie osób prawnych i fizycznych.

dr Magdalena Miszczuk

Przedmiotem badań są finanse samorządu terytorialnego, autorka kilkudziesięciu publikacji
w zakresie finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego.

dr inż. Bogna Sawicka

Biegły rewident oraz członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (oddział Lublin).Współautorka podręczników akademickich oraz wielu publikacji o tematyce ekonomicznej. Wieloletni trener, konsultant ds. finansów i rachunkowości, audytor wewnętrzny.

dr inż. Małgorzata Sosińska-Wit

Przedmiotem badań i zainteresowań są finanse przedsiębiorstw, analiza finansowa, rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, ekonomika przedsiębiorstw oraz leasing.

mgr Małgorzata Frańczuk

Przed rozpoczęciem pracy naukowej w Politechnice Lubelskiej była pracownikiem jednego
z cenionych banków, oddział w Lublinie. Przedmiotem badań i zainteresowań jest bankowość
i finanse przedsiębiorstw, analiza finansowa, rachunek kosztów oraz controlling bankowy.

mgr inż. Karolina Gałązka

Przedmiotem prac badawczych są finanse przedsiębiorstw, analiza finansowa, rachunkowość, audyt wewnętrzny, wartość przedsiębiorstwa oraz rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego.

mgr Marcin Leśkiewicz

Przedmiotem badań i zainteresowań jest rachunkowość finansowa, finanse przedsiębiorstw, oraz analiza ekonomiczno – finansowa.

mgr Karolina Białek

Członek oraz asystent Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Lublinie. Opiekun Koła Naukowego Zarządzania Finansami "Profit". Przedmiotem zainteresowań naukowych jest analiza ekonomiczno- finansowa, funkcjonowanie rynków giełdowych oraz finanse behawioralne. 

mgr Dawid Lahutta

Księgowy i manager finansowy, właściciel firmy Finance Solutions świadczącej usługi rachunkowo-księgowe i doradcze w zakresie finansów i zarządzania. Specjalista ds. sporządzania studium wykonalności projektów europejskich i analiz rynkowych. Przedmiotem zainteresowań naukowych jest rachunkowość finansowa i zarządcza, rachunek kosztów, wykorzystanie metod ilościowych w ekonomii i finansach oraz analiza techniczna. 

mgr inż. Violetta Pawełczak – Sekretariat KFiR