Wydział Zarządzania

Katedra Finansów
i Rachunkowości

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

Współpraca z biznesem

Pracownicy w ramach działalności Katedry są gotowi do przeprowadzenia szkoleń i doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej a w szczególności:

  • W obszarze zagadnień kosztowych,
  • Controlingu finansowego,
  • Oceny efektywności inwestycji, (metodologii przygotowania biznes planów)
  • Doradztwo w zakresie procedur dotyczących rachunkowości,
  • Wyceny wartości przedsiębiorstw