Wydział Zarządzania

Katedra Metod Ilościowych
w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

2004

  1. Banek T., Kozłowski E, Efekt Mallowsa-Akaike w selekcji modeli przetwarzania informacji, Modelowanie preferencji a Ryzyko’04, 2004,57-68.

  2. Banek T., Kozłowski E., Active and passive learning in control processes, Proceedings of 15th ICSS, 2004,vol.2,38-48.

  3. Banek T., Kozłowski E., Algorytmy identyfikacji maksymalizujące ilość informacji Fishera, Rachunek Globalny a Przyszłość Informatyki, 2004,37-48.

  4. Banek T., Surowiec A., Aktywne i pasywne uczenie systemu bezinercyjnego, Rachunek Globalny a Przyszłość Informatyki, 2004,107-113.

  5. Kowalik P., Zastosowanie Excela w dydaktyce przedmiotu Badania operacyjne, Rachunek Globalny a Przyszłość Informatyki, 2004,257-287.

  6. Warowny T, Modele wypłat dywidend oparte na teorii agencji, Rachunek Globalny a Przyszłość Informatyki, 2004,289-297.