Wydział Zarządzania

Katedra Metod Ilościowych
w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

2006

  1. Banek T., Kozłowski E., Adaptive control of system entropy, Control and Cybernetics, vol 35 (2006) No. 2, pp. 279-289.

  2. Banek T., Kozłowski E., Systemowo-komputerowe wspomaganie zarządzania wiedzą, pod red. R. Kulikowskiego, Z. Bubnickiego, J. Kacprzyka, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2006, 157-263.

  3. Banek T., Hordjewicz T., Kozłowski E., Adaptive control of conditional entropy for linear systems, Proceedings of Artificial Intelligence Studie Vol. 3(26)/2006, pp. 227-234.