Wydział Zarządzania

Katedra Metod Ilościowych
w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

2007

  1. Kozłowski E. Hordjewicz T, The self-learning active problem in dynamic systems, Annales UMCS Sectio Informatica 2007,7,

  2. Kowalik P., Gnumeric-darmowa alternatywa dla Excela w nauczaniu badań operacyjnych?, Informatyka a współczesne kierunki rozwoju Badań Operacyjnych, Seria: Informatyka w Badaniach Operacyjnych red. T. Trzaskalik, Prace naukowe AE w Katowicach 2007,137-155