Wydział Zarządzania

Katedra Metod Ilościowych
w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

2008

  1. Banek T. Kozłowski E., Model sterowania ryzykiem operacyjnym w bankach, Modelowanie preferencji a ryzyko'08: Prace Naukowe, T. Trzaskalik [Red.], Katowice, Wyd. Akad. Ekon., 2008, s. 145 - 152.

  2. Banek T. Hordjewicz T., Kozłowski E., The problem of active learning in stochastic linear systems, Proceedings of 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOSC, J. Józefczyk [Red.], Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008, s. 113-121.

  3. Kozłowski E., Stochastic optimal control problem with random horizon, Recent Advances in Control and Automation, ed. Malinowski K., Rutkowski L., Polish Neural Network Society, Exit, Warsaw 2008, pp. 125-130.