Wydział Zarządzania

Katedra Metod Ilościowych
w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

2010

  1. Banek T., Cybernetic View on Creation of Political Message, Biuletyn PAN, seria Nauki Techniczne, 2010

  2. Banek T., Incremental value of information for discrete-time partially observed stochastic systems, Control and Cybernetics vol. 39 No 3 s. 769-781 Polish Academy Of Sciences System Research Institute 2010
  3. Banek T., Kozłowski E., Active learning in discrete-time stochastic systems, In: Jerzy Jozefczy and Donat Orski (ed.), Knowledge-based Intelligent System Advancements: Systemic and Cybernetic Approaches, 2010, pp.350-371.

  4. Banek T., Kozłowski E., CHANGE CONTROL IN TURBULENT ENVIRONMENT AS STOCHASTIC MONOTONE FOLLOWER PROBLEM , In: Stefan Hittmat at al. (ed.), Knowledge Base for Management - Theory and Practice, Vydavatelstvo Zilinskiej univerzity 2010, pp. 15-20.

  5. Banek T., Kozłowski E., LQG MONOTONE FOLLOWER MODEL OF CHANGE CONTROL IN TURBULENT ENVIRONMENT, In: Tadeusz Trzaskalik and Tomasz Wachowicz (ed.), Multiple Criteria Decision Making '09. The Publisher of The University of Economics in Katowice 2010, pp. 11-30.

  6. Batko W., Przysucha B. Determination of the Probability Distribution of the Mean Sound Level ARCHIVES OF ACOUSTICS Vol 35 No. 4 p 543-550 (2010).

  7. Kowalik P., Zastosowanie algorytmu First Fit Decreasing (FFD) do optymalizacji rozkrojów jednowymiarowych - studium przypadku, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Tom 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2010, str. 188-198.

  8. Kowalik P., An improvement of a "price-oriented" public transport tariff system, Marketingowe i logistyczne determinanty rozwoju organizacji/Marketing and Logistics Determinants of Organizations Development, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2010, str. 175-197.

  9. Kozłowski E., THE LINEAR-QUADRATIC STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL PROBLEM WITH RANDOM HORIZON AT THE FINITE NUMBER OF INFINITESIMAL EVENTS, Annales UMCS Informatica AI XI, 2 (2010), 105-117.