Wydział Zarządzania

Katedra Metod Ilościowych
w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

2011

  1. W. Batko, B. Przysucha, Random Distribution of Long - Term Indicators of Variable Emission Conditions, Acta Physica Polonica A, Vol. 119-6-A, p. 1086-1090, (2011).

  2. Kowalik P.,  Metoda unitaryzacji zerowanej w arkuszach kalkulacyjnych,   Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych.   Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 2/2011,
    Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2011, str. 204-209.

  3. Kowalik P.,  Implementacja metody wskaźników pojemności informacyjnej (metody Hellwiga) w arkuszach  kalkulacyjnych,  Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych.   Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Tom 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2011, str. 186-194.

  4. Kozłowski E., OPTYMALNE STEROWANIE LINIOWO-KWADRATOWE Z LOSOWYM HORYZONTEM O ROZKŁADZIE POISSONE'A, VII Krajowa Konferencja Automatyki, Kielce - Cedzyna 2011, 105-117.

  5. Kraska B., W. Rzymowski Guarding a Line Segment, Jurnal of Convex Analysis Volume 18 (2011), No 3., 645-671.

  6. Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka ,Autoregression models for unemployment rate, ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2011, vol. 2, s. 262-273.