Wydział Zarządzania

Katedra Metod Ilościowych
w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

2012

 1. T. Banek, Coupling In dynamical systems and its probabilistic consequences, 2nd Symposium on Analysis and Decision-Making in Complex and Uncertain Systems. The Symposium  InterSymp-2012 – the 24th International Conference on
  System Research, Informatics and Cybernetics to be held July 30 – August 3,
  2012 in Baden-Baden, Germany.

 2. W. Batko, B. Przysucha Uncertainty Assessment of Index-M Acta Physica Polonica A Volume 121 No 1A (2012) p.156-159.

 3. Kowalik P., O poprawnym formułowaniu zadań optymalnego rozkroju, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 2/2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2012, str. 184-193.

 4. Kowalik P., O zasadach konstruowania taryf w pasażerskim transporcie kolejowym, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Tom 2/2012 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2012, str. 160-167.

 5. Kowalik P., Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych do wyboru zmiennych objaśniających przy pomocy metody wskaźników pojemności informacyjnej (metody Hellwiga), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Tom 2/2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2012, str. 168-178.

 6. Kowalik P., Metoda najmniejszych kwadratów w arkuszach kalkulacyjnych - modele nieliniowe transformowalne do postaci liniowej, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 1/2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2012, str. 173-183.

 7. Kozłowski E., Identyfication of linear system in random time, International Journal of Computer and Information Technology (ISSN:2279-0764) Volume 01-Issue 02, November 201, p. 103-108

 8.  Kozłowski E., Differences between LQC with deterministic and random horizons, Informatics methods as tools to solve industrial problems Edited by Jerzy Lipski, Antoni Świć, Agnieszka Bojanowska Lublin Politechnika Lubelska ISBN: 978-83-62596-92-8 2012, p. 63-74.

 9.  Kozłowski E., Wyznaczanie optymalnych nakładów inwestycyjnych na prewencję strat operacyjnych, Nowe Zjawiska Na Rynku Finansowym Red. T. Gruszecki, J. Bednarz, Wydawnictwo KUL Lublin 2012 ISBN 978-83-7702-227-6, p. 208-219.

 10. Kozłowski E.,  Change Organization in Random Time, Slovak Scientific Journal management: science and education, Institute of Management by University of Žilina Slovakia  p.28-31.

 11. Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka, Method of parameters estimation of pseudologistic modelROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2012, vol. 2, s. 256-266.

 12. Warowny T.; O pewnych kryteriach inwestowania w opcje na akcje; Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - 2012, nr 3, vol. 8, s. 243-252.