Wydział Zarządzania

Katedra Metod Ilościowych
w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

2013

 1. Banek T., Applications of stochastic analysis in damped soud propagation, W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej 15-19 kwietnia 2013, Kraków-Zakopane (2013), s. 57-57.

 2. Batko, W. i Przysucha, B. (2013). Identification of probability distribution form for results of sound level measurements. Mechanics and Control, Vol. 32, No. 1, s. 6-11.

 3. Batko, W., Przysucha, B. i Pawlik, P. (2013). Porównanie metod wyznaczania niepewności ocen zagrożeń hałasowych środowiska. Postępy akustyki, Polskie Towrzystwo Akustyczne Oddział w Rzeszowie, s. 255-266.

 4. Batko, W. Przysucha, B. (2013) Ocena dokładności procesu identyfikacji źródła hałasu przy określonym poziomie tła akustycznego, Postępy akustyki, Polskie Towrzystwo Akustyczne Oddział w Rzeszowie, s. 249-254.

 5. Kowalik P., Minimalizacja kosztu mieszanek komponentów dostępnych w opakowaniach o ustalonych pojemnościach, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 2/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2013, str. 251-259.

 6. Kowalik P., Metoda wskaźników pojemności informacyjnej Hellwiga jako zadanie nieliniowego programowania binarnego,   Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych.   Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Tom 2/2013 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2013, str. 215-224.

 7. Kowalik P.,  Optymalizacja cen przejazdu w przypadku współistnienia taryf dystansowych i relacyjnych,  Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych.   Innowacje i implikacje
  interdyscyplinarne, 1/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2013, str. 255-261.

 8. E. Kozłowski, Stabilization of linear systems in random horizon via control , CONTROL AND CYBERNETICS - 2013, nr 2, vol. 42, s. 527-541

 9. E. Kozłowski, A. Gola, A. Świć, Model of production control in Just-in-time delivery system condiotions ref. w INTELTRANS 2013, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Wiedza i Zarządzanie Przedsięwzięciami w Inżynierii Produkcji”, październik 2013, Kraków - 2013, s. 97-108

 10. E. Kozłowski, Problem of optimal route determining for linear systems with fixed horizon,  Advances in systems science : proceedings of the International Conference on Systems Science 2013 (ICSS 2013) , [Red:] Grzech A., Świątek J., Świątek P., Tomczak J., Heidelberg: Springer, 2013, s. 643-652.

 11. Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka, Two-asset portfolio,  W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2, [Red:] Zieliński Zbigniew E. - Kielce: Wydawnctwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013, s. 183-192