Wydział Zarządzania

Katedra Metod Ilościowych
w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

2014

 1.  Probability in action / [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward .- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 134 s.

 2. Banek T., Stochastic analysis in the acoustics of damped sounds, W: Mechanics and Control, Vol. 33, No. 1, 2014, p. 1-4.

 3. Banek T.,  A causal construction of diffusion processes, W: Probability in action, [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 9-17.

 4. Banek T., Kozłowski E., Coupling in dynamical systems and its probabilistic consequences, W: Probability in action, [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 19-30.

 5. Banek T., Kozłowski E., Deterministic versus stochastic in the free horizon LQG problem, W: Aktualne problemy automatyki i robotyki, [Red:] Józefczyk Jerzy, Malinowski Krzysztof, Świątka Jerzy - Warszawa: Akademicka Oficyna Wydzwnicza EXIT, 2014, s. 94-101 .

 6. Batko, W. i Przysucha, B. (2014). Statistical Analysis of the Equivalent Noise Level. Archives of Acoustic, Vol. 39, No. 2, s. 195-198.

 7. Kowalik P., On an implementation of the method of capacity of information bearers (the Hellwig method) in spreadsheets, Probability in Action, Politechnika Lubelska, Lublin 2014, str. 31-40.

 8. Kowalik P., Zastosowanie nieliniowego programowania binarnego do wyboru zmiennych objaśniających metodą wskaźników pojemności informacyjnej Hellwiga, Natura i uwarunkowania ryzyka, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, str. 284-295.

 9. E. Kozłowski, A. Gola, A. Świć, Model of production control in Just-in-Time delivery system conditions, Advances in Manufacturing Science and Technology, 38 (1), 77-88.

 10. E. Kozłowski, A. Gola, A.Świć, M. Hajduk, W. Terkaj, A predective model of Multi-stage production planning for fixe time orders, Management and Production Engineering Review, 5(3), 23-32.

 11. E. Kozłowski, Optimal route and control for the LQC problem, in  Probability in action, ed. by T. Banek, E. Kozłowski, 41-50.

 12. E. Kozłowski, Optimal stopping in controlled linear systems with quadratic criterion, in Robotics and Manufacturing systems, ed. by L. Koukolova, A. Świć, 73-84.

 13. Pawlik, P. i Przysucha, B. (2014). Wpływ liczby punktów pomiarowych na niepewność wyznaczania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2014, nr 12, vol. 60, s. 1124-1126.

 14. Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka, Determinants method of explanatory variables set selection to linear model, ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 23, vol. 8, s. 80-87.

 15. Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka, Analysis of average exchange rates ,W: Probability in action, [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: POLITECHNIKA LUBELSKA, 2014, s. 51-61.

 16. Rzymowski W., Warowny T.; Bluff in games; w: Probability in action, [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 63-71.

 17. Surowiec Agnieszka., Rzymowski Witold, Analiza logarytmicznych stóp zwrotu dla wybranych spółek indeksu WIG20, W: Studia Ekonomiczne, Metody matematyczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach, Metody 2012, Katowice 2014, s.233-242.