Wydział Zarządzania

Katedra Metod Ilościowych
w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

2015

 1. Banek T., Banach Random Walk in the Unit Ball S⊂l2 and Chaotic Decomposition of l2(S,P)JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY , 2015, s. 1-8.
 2. Banek T., Zapała A., Averaging discret time signals having finite energy, Probability in Action 2, Red. Z. Łagodowski, Wyd. Politechniki Lubelskiej 2015, Lublin, s. 7-21.
 3. Gola A., Kozłowski E., Optimal production planning for a randon horizon, Applied Mechanics and Materials 2015, vol. 791, s. 63-69.
 4. Kozłowski E., Analiza i identyfikacja szeregów czasowych, Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 272 strony.
 5. Kozłowski E., Mazurkiewicz D., The use of stationary tests for analysis of monitored residual processes, Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability, vol. 17(4), 2015, s. 604-609.
 6. Kozłowski E., Optimal route determining for LQ problem with optimally stopped horizon, MMAR 2015 - 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, Poland, 24-27 August 2015, s. 553-557.
 7. Kozłowski E., Difference between optimal routes for linear quadratic problems with fixed and optimally stopped horizon, Probability in Action 2, Red. Z.  Łagodowski, Wyd. Politechniki Lubelskiej 2015, Lublin, s. 33-45.
 8. Przysucha B., Batko W., Szeląg A., Analysis of the accuracy of uncertainty noise measurement, Archives of acoustics, 2015, nr 2, vol. 40, s. 183-189.
 9. Przysucha B., Batko W., Pawlik P., Szeląg A., Rozkłady prawdopodobieństwa długookresowych wskażników hałasu w ciągłym monitoringu ruchu drogowego, W: Postępy akustyki, Red. Opieliński K., Wrocław: Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział we Wrocłwiu, 2015, s. 369-380.
 10. Rzymowski W., Surowiec A., Identification of periodic components, W: Probability in Action 2, Red. Z. Łagodowski, Wyd. Politechniki Lubelskiej 2015, Lublin, s. 128-141.
 11. Rzymowski W., Surowiec A., Practical aspects of Markowitz theory application for portfolio analysis, Actual Problems of Economics, 2015, nr 8, s. 409-426.
 12. Rzymowski W. Warowny T., Problem of multistage, strictly positional games with delayed information, W: Probability  in Action 2, Red. Z. Łagodowski, Wyd. Politechniki Lubelskiej 2015, Lublin, s. 114-127.