Wydział Zarządzania

Katedra Metod Ilościowych
w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

2016

Publikacje w 2016 roku

 1. Motoryn R., Estimation of services in global added value chains, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU,  2016, nr. 434, s. 108-115.
 2. Gil L., Kryczka M., Ignaciuk P., Kozłowski E., Cholewiński S., Przyczyny nieprzestrzegania przepisów przez kierowców zawodowych, AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2016, nr. 11, s. 63-66.
 3. Gil L., Kozłowski E., Paul K., Olejnik K., Rozwój transportu samochodowego w Polsce w latach 2011-2015, AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, 2016, nr. 8, s. 58-62.
 4. Motoryn R., Motoryna T., Użycie tabel „input-output tables” dla oceny łańcuchów globalnej wartości dodanej, STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH,  2016, nr. 304, s. 47-57.
 5. Quantitative methods in accounting and finance, Red.  Motoryn R., Nowak E., Ternopil: Ternopil National Economic University, 2016, 243 s.
 6. Kowalik P., Błędy w konstrukcji oferty specjalnej "Bilet okulski" przewoźnika kolejowego przewozy regionalne Sp. z o.o., Badania i rozwój naukowców w Polsce, Red. Olkiewicz P., Drewniak M. , Bortochowska D., Waleńczów: Intellect Magdalena Drewniak, 2016, s. 88-99.
 7. Rzymowski W., Surowiec A., Gry obronne, Matematyczne miscellanea, Red. Gorgol I.,  Politechnika Lubelska , Lublin 2016, s. 9-44.
 8. Kozłowski E., Optimal stopping of controlled linear stochastic systems, 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR),2016 [WOS], New York: IEEE, 2016, s. 172-179.
 9. Kowalik P.,  Test braku subaddytywności dystansowych taryf przewozowych na przykładzie przewoźnika kolejowego przewozy regionalne sp. z o.o. ,  Wkład naukowców w rozwój polskiej nauki, Red. Drewniak M., Woźniak M., Becker-Pestka D.,  Waleńczow: Intellect Magdalena Drewniak, 2016, s. 134-145.
 10. Motoryn R.,  The use of the system of national accounts to assess the global chains of value added in international trade, Quantitative methods in accounting and finance, Red. Motoryn R., Nowak E., Ternopil: Ternopil National Economic University, 2016, s. 157-164.
 11. Pawlik P., Przysucha B., Stępień B.,  Wpływ korelacji parametrów wejściowych i kształtu ich rozkładów na niepewność wyznaczania długookresowych wskaźników oceny hałasu, Aktualności inżynierii akustycznej i biomedycznej, Red. Mleczko D., Ozga A., Kraków: Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie, 2016, s. 47-59.
 12. Przysucha B., Wszołek T., Rosa W., Szeląg A., Batko W., Representativeness of the measuring sample in the acoustic study of road traffic when determining the long-term noise indicators, XVII International Conference Noise Control 2016, Gniew, Poland, May 22-25, 2016, s. 391-391.