Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Site Map | Address Book | EN

Dla kandydatów

Kandydaci na studia I stopnia, którzy podlegają egzaminowi wstępnemu, są zobligowani zgłosić gotowość przystąpienia do egzaminu u Sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
p.komada@pollub.pl, tel. 81 538 4337.

Egzamin planowany jest w dniu 3 lipca 2017 r.
 

Politechnika Lubelska organizuje egzaminy wstępne dla kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym „nowa matura” (dotyczy maturzystów z lat 2002, 2005 i 2006) oraz na egzaminie dojrzałości „stara matura” w części pisemnej nie zdawali przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów, oznaczonych w tabeli symbolem M.