Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Site Map | Address Book | EN

Praktyki studenckie

Materiały do pobrania:

- zasady organizacji i zaliczania praktyk - Zasady organizacji i zaliczania praktyk.pdf
- wzór umowy o praktykę studencką  - Wzór umowy o praktykę.pdf 
- wzór deklaracji studenta - Wzór deklaracji.pdf
- wzór sprawozdania z odbycia praktyki - Wzór sprawozdania z odbycia praktyki.doc