Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Site Map | Address Book | EN

Władze Wydziału

prof. dr hab. inż. Stanisław SkowronDZIEKAN - prof. dr hab. inż. Stanisław SKOWRON

PRODZIEKAN ds. nauki - dr hab. inż. Artur PAŹDZIOR, prof. PL 

PRODZIEKAN ds. rozwojudr hab. inż. Magdalena RZEMIENIAK, prof. PL

PRODZIEKAN ds. studenckich - dr Magdalena MACIASZCZYK


Informacje szczegółowe

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron
konsultacje dziekańskie: środa 10:00-12:00, pokój 26
tel. sekretariatu: (+81) 538 44 63
e-mail: s.skowron@pollub.pl 
Zakres obowiązków i kompetencji Dziekana

 

Prodziekan ds. nauki
dr hab. inż. Artur Paździor
konsultacje dziekańskie: środa 10:00-12:00, pokój 26
tel. sekretariatu (+81) 538 44 63
e-mail: a.pazdzior@pollub.pl 
Zakres obowiązków i kompetencji Prodziekana ds. nauki

 

Prodziekan ds. rozwoju
dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak
konsultacje dziekańskieśroda 10:00-12:00, pokój 26
tel. sekretariatu (+81) 538 44 63
e-mail: m.rzemieniak@pollub.pl 
Zakres obowiązków i kompetencji Prodziekana ds. rozwoju

 

Prodziekan ds. studenckich
dr Magdalena Maciaszczyk
konsultacje dziekańskie: środa 10:00-12:00, pokój 26
tel. sekretariatu (+81) 538 44 63
e-mail: m.maciaszczyk@pollub.pl 
Zakres obowiązków i kompetencji Prodziekana ds. studenckich
 

Sekretariat Wydziału
mgr Aneta Jałowiec, pokój 26
tel.: (+81) 538 44 63
tel./fax (+81) 538 46 71
e-mail: wz.sekretariat@pollub.pl
 

Specjalista d/s finansowych
mgr inż. Mariusz Łukasik, pokój 222
tel. (+81) 538 44 72
e-mail: m.lukasik@pollub.pl
 

Informatyk WZ
mgr Wojciech Kulik, pokój 107
tel. (+81) 538 45 40
e-mail: w.kulik@pollub.pl

 
Dziekanat WZ - Kierownik
mgr inż. Beata Sobka, pokój 114
tel. (+81) 538 45 21
e-mail: b.sobka@pollub.pl