Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Wybory 2012

Wydział Zarządzania
Wydziałowa Komisja Wyborcza
KADENCJA 2012 - 2016

Przewodniczący:
mgr Wojciech KULIK
 
Zastępca Przewodniczącego:
dr Anna WALCZYNA
 
Sekretarz:
Ewelina SOKÓŁ
 
Członkowie:
dr Tomasz CIEPLAK
dr Jerzy ŻURAWIECKI
 
Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej:

Komunikat nr 1 - kalendarium wyborów na Wydziale Zarządzania
Komunikat nr 2 - wybory elektorów Wydziału spośród osób niebędących nauczycielami akademickimi
Komunikat nr 3 - wybory elektorów Uczelni i Wydziału spośród profesorów i doktorów habilitowanych
Komunikat nr 4 - wybory elektorów Uczelni i Wydziału spośród pozostałych nauczycieli akademickich
Komunikat nr 5 - godziny wolne od zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania
Komunikat nr 6 - wyniki wyborów do Kolegium Elektorów Wydziału z grupyosób niebędących nauczycielami akademickimi
Komunikat nr 7 - wyniki wyborów do Kolegium Elektorów Wydziału z grupy zatrudnionych na stanowiskach profesorów i doktorów habilitowanych
Komunikat nr 8 - wyniki wyborów do Kolegium Elektorów Uczelni z grupy zatrudnionych na stanowiskach profesorów i doktorów habilitowanych
Komunikat nr 9 - wyniki wyborów do Kolegium Elektorów Uczelni z grupypozostałych nauczycieli akademickich
Komunikat nr 10 - wyniki wyborów do Kolegium Elektorów Wydziału z grupypozostałych nauczycieli akademickich
Komunikat nr 11 - termin zgłaszania kandydatów na stanowisko Dziekana, termin spotkania z kandydatami na Dziekana, termin wyboru Dziekana na Wydziale Zarządzania
Komunikat nr 12 - informacja o spotkaniu z kandydatami na stanowisko Dziekana, godziny wolne od zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania
Komunikat nr 13 - lista kandydatów na stanowisko Dziekana Wydziału Zarządzania
Komunikat nr 14 - o wyborze na stanowisko Dziekana na Wydziale Zarządzania
Komunikat nr 15 - harmonogram kolejnych czynności wyborczych na Wydziale Zarządzania
Komunikat nr 16 - informacja o zgłoszonych kandydaturach na stanowiska Prodziekanów na Wydziale Zarządzania
Komunikat nr 17 - nowa kandydatura na stanowisko Prodziekana ds studenckich na Wydziale Zarządzania
Komunikat nr 18 - godziny wolne od zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania 
Komunikat nr 19 - członkowie Rady Wydziału z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Komunikat nr 20 - członkowie Senatu PL z grupy pracownikówzatrudnionych na stanowiskach profesorów i doktorów habilitowanych
Komunikat nr 21 - wyniki wyborów na stanowiska Prodziekanów na Wydziale Zarządzania
Komunikat nr 22 - członkowie Rady Wydziału z grupy pozostałych nauczycieli akademickich 
Komunikat nr 23 - członkowie Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich