Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Informacje o innych konferencjach

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa MASEP 2018 pt. Pomiar i ocena zjawisk społeczno-ekonomicznych, 28-30 listopada 2018 r., Łódź

Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2018, 25 października 2018, Warszawa

Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu. Przywództwo 3.0, 15 listopada 2018 r., Warszawa

Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku z uwzględnieniem problemów regionalnych, 18-19 października 2018 r., Mielno

XIII Konferencja Naukowa „Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu” Technologie ICT we współczesnym zarządzaniu, 18-19 października 2018 r., Częstochowa,

AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society (AGH ISC 2018), 10-12 października 2018 r., Kraków

Rozwój zrównoważony – aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowo-techniczne w wymiarach globalnym, krajowym i regionalnym, 26-28 września 2018 r., Ćmińsk k. Kielc

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych", 26-28 września 2018 r., Rzeszów-Lwów

XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa  „Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”, 5-7 września 2018 r., Karpacz

Inteligentny Rozwój w Układach Terytorialnych. Inteligentne Miasta, Wsie i Regiony - doświadczenia i wyzwania, 28-29 czerwca 2018 r., Biała Podlaska

Pierwszy Ogólnopolski Kongres Restrukturyzacyjny, 20-21 czerwca 2018 r., Sopot-Gdańsk

Międzynarodowa Konferencja ICOM 2018 pt. Przywództwo – Innowacyjność – Przedsiębiorczość w zrównoważonej gospodarce, 7-8 czerwca 2018 r., Częstochowa

XIII Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomii, zarządzania, finansów, ubezpieczeń i bankowości", 7-8 czerwca 2018 r., Płock

Kapitał społeczny i zaufanie w biznesie, 30 maja 2018 r., Warszawa

Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku, 28-30 maja 2018 r., Sopot

1st RCEA Warsaw Money-Macro-Finance Conference, 25-26 maja 2018r., Warszawa 

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii, 16-18 maja 2018 r., Międzyzdroje

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Przedsiębiorstwo kreatywne”, 14-16 maja 2018 r., Kazimierz Dolny

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i teoria", 19-20 kwietnia 2018 r., Dąbrowa Górnicza

XVII Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości OSKAR 2018, 17-18 kwietnia 2018 r., Toruń

Euro a sprawa polska, 18 kwietnia 2018 r., Warszawa

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) – nowa szansa dla polskiego przemysłu w Horyzoncie 2020, 12 kwietnia 2018 r., 


Ogólnopolska Studencko-doktorancka Konferencja Naukowa "Transport w dziejach. Idee, kultura, historia", 23-24 marca 2018r., Gdańsk

II Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności” pt. „Współczesne kontynuacje dorobku Edwina Hauswalda”, 8-9 marca 2018 r., Dąbrowa Górnicza 

Akredytacje międzynarodowe, 11 stycznia 2018 r., Warszawa