Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

CMES 2018

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Inżynierii (CMES'18)

W dniach 22-24.11.2018 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Inżynierii (CMES’2018). Konferencja zgromadziła ponad 113 przedstawicieli środowiska naukowego, z 22 krajowych i 2 zagranicznych uczelni wyższych. Obrady uświetniły 2 wykłady specjalne: On possibilities of direct applicability of the strain energy release rate determination standards to coupled composite laminates”, zaprezentowany przez dr hab. inż. Sylwestra Samborskiego z Politechniki Lubelskiej oraz „Computational and experimental methods in thermal sprayed of finely grained coatings”, zaprezentowany przez dr inż. Leszka Łatkę z Politechniki Wrocławskiej.

Konferencję zorganizowali pracownicy i doktoranci z wydziałów: Mechanicznego (Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych; Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki oraz Katedra Inżynierii Materiałowej), Elektrotechniki i Informatyki (Instytut Informatyki), Zarządzania (Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa), Inżynierii Środowiska (Instytut Odnawialnych Źródeł Energii), a także Samorząd Doktorantów Politechniki Lubelskiej oraz Polskie Towarzystwo Promocji Wiedzy.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i skierowana jest do naukowców z różnych dziedzin nauk inżynierskich i technicznych. CMES’2108 stanowił idealną platformę akademicką dla naukowców i specjalistów do dyskusji o najnowszych osiągnięciach w naukach inżynierskich i technicznych. Udział w konferencji to nie tylko okazja do zdobycia wiedzy, ale także poznania naukowców z całego kraju, nawiązania nowych kontaktów i znajomości. Program konferencji obejmował osiem sesji tematycznych, w ramach sesji zgłoszono 100 wystąpień ustnych i posterowych. Wszystkie zgłoszone artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie Web of Conferences, indeksowanym w bazach: Scopus i Web of Science,

Patronat nad wydarzeniem objął: Jego Magnificencja Rektor Politechniki Lubelskiej –prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

fot. Marcin Badurowicz

Galeria zdjęć