ROZWÓJ REGIONU I ORGANIZACJI WYZWANIEM DLA EKONOMII I NAUK O ZARZĄDZANIU

KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Prof. dr hab. EWY BOJAR

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

Konferencja Jubileuszowa

KONFERENCJA JUBILEUSZOWA 

Prof. dr hab. EWY BOJAR

23-25 czerwca 2014: Rozwój regionu i organizacji wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu

Nawiązując do jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Pani Profesor, Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej i Zarząd Główny TNOiK zapraszają na międzynarodową konferencję naukową.

Konferencja poświęcona jest problemom, jakie formułuje praktyka zarządzania procesami rozwojowymi w naszych regionach oraz organizacjach gospodarczych i publicznych. Sytuacje te określane, z jednej strony oczekiwaniami społecznymi na szybkie i racjonalne przekształcenia regionów i organizacji a z drugiej uświadomionymi problemami naukowymi, jako następstwa szczególnego okresu rozwoju nauk zarządzania i ekonomii. Powszechnie podzielany jest pogląd, iż nauki te znalazły się na szczególnym etapie ich rozwoju, który charakteryzuje się zastępowaniem starych paradygmatów (założeń co do istoty gospodarowania i organizacji, założeń ich naukowego oglądu, a także założeń co do doboru wartości etycznych i organizacyjnych w procesach decyzyjnych). Dość powszechnie, wręcz głoszony jest pogląd wyłaniania, „nowej ekonomii” i „nowego zarządzania”.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja będzie cennym źródłem inspiracji do dalszej pracy twórczej zarówno w dziedzinie teorii jak i praktyki z zakresu ekonomii, zarządzania i rozwoju regionalnego.

Podstawowe bloki tematyczne wytyczające charakter i kierunek dyskusji:

1.  Zrównoważony rozwój wobec procesów globalizacji
2.  Innowacyjność i konkurencyjność w organizacjach i regionach
3.  Innowacyjność i przedsiębiorczość w polityce regionalnej
4.  Sieci i klastry w rozwoju regionalnym
5.  Zarządzanie publiczne
6.  Zarządzanie 2.0

Opłata konferencyjna wynosi 900 złotych za osobę. Pokrywa ona koszty materiałów konferencyjnych, wyżywienie podczas konferencji, udział w uroczystej kolacji a także koszt przygotowania publikacji.

Opłata nie uwzględnia kosztów zakwaterowania. Organizatorzy w terminie późniejszym (w grudniu 2013 roku), prześlą uczestnikom konferencji listę hoteli oraz dokonają stosownych rezerwacji.

TERMINY:

15 października 2013 roku - termin nadsyłania kart zgłoszeń i abstraktów.
15 grudnia 2013 roku - termin nadsyłania referatów oraz uregulowania opłaty konferencyjnej

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom w terminie późniejszym.

  • zaproszenie, pobierz
  • karta zgłoszenia, pobierz
  • wymogi redakcyjne, pobierz