Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Różnorodność zarządzania 2018

W dniu 25 maja 2018 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej odbyła się konferencja naukowa pod nazwą „Różnorodność zarządzania. Metodologia badań naukowych w naukach o zarządzaniu – perspektywa społeczna, ekonomiczna i inżynierska”.

Organizatorami konferencji były: Katedra Zarządzania Politechniki Lubelskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Lublinie.

Wydarzenie zostało objęte patronatem naukowym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

Formuła konferencji  obejmowała panel ekspertów poświęcony dyskusji nad metodyką prowadzenia badań naukowych w naukach o zarządzaniu i aplikacji ich wyników w praktyce gospodarczej oraz warsztat zorientowany na dyskurs o paradygmatach nauk o zarzadzaniu i ich konsekwencjach metodologicznych. Uczestnicy panelu odnieśli się do: kluczowych problemów i barier  w planowaniu i realizacji badań naukowych, doboru metod i technik badawczych, rzetelności naukowej badań,  problemów interpretacji wyników, błędów najczęściej popełnianych przez badaczy, aplikacji wyników badań i wdrażania rozwiązań zarządczych w praktyce. Główne konkluzje płynące z panelu to:

  • brak spójności metodologicznej  w naukach o zarzadzaniu,
  • zasadność pluralizmu metodologicznego w badaniach,
  • dychotomia wiedzy w procesie poznawczym wynikająca z opozycyjności głównych paradygmatów,
  • istnienie szeregu pozametodologicznych barier efektywnej realizacji badań (np. nadmierna paramertyzacja wysiłku badawczego i zbiurokratyzowanie procedur aplikacyjnych),
  • zasadność tworzenia struktur dla generowania pomysłów i pozyskiwania środków na  projekty.

W ramach warsztatu metodologicznego zaprezentowano metody badań w naukach o zarządzaniu wpisujące się w paradygmaty dominujący i alternatywny oraz przeprowadzono badanie preferencji uczestników warsztatu dla określonych procedur, metod i technik prowadzenia badań naukowych.

Efektem konferencji będzie publikacja o charakterze monograficznym.

                                                                               Dr hab. inż. Grzegorz Gliszczyński, prof. PL