Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Współpraca międzynarodowa

Pracownicy wydziału aktywnie rozwijają swoje kontakty ze środowiskami akademickimi i naukowymi za granicą. Przebywali na licznych stażach zagranicznych w krajach Europy Zachodniej i Wschodniej, w USA oraz Japonii, a ich efektem są wspólne publikacje z pracownikami zagranicznych ośrodków naukowych. W latach 90. uczestniczyli w realizacji programów EWG TEMPUS, w tym zbiorowego JEP 04214 oraz indywidualnych. Obecnie biorą udział w programie Leonardo da Vinci II.
W ramach procesów integracyjnych z Unią Europejską pracownicy wydziału włączyli się wraz z innymi ośrodkami naukowymi oraz przedstawicielami działalności gospodarczej w regionie lubelskim do realizacji projektów Unii Europejskiej w ramach 5 i 6 Programu Ramowego UE.

W ścisłej współpracy z Uniwersytetem w Illinois w USA realizowany jest na wydziale od 1995 roku międzynarodowy program Studiów Podyplomowych - Postgraduate Management Studies Certificate. W ramach rozwijającej się współpracy w 2001 roku został uruchomiony kierunek studiów podyplomowych Master of Business Administration.

Na wydziale podpisano umowę z American Industrial Hygiene Association dotyczącą ujednolicenia systemu kształcenia w szkołach wyższych w zakresie ergonomii i higieny przemysłowej.