Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Jakość kształcenia

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia funkcjonuje w Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej (WSZJK PL).