Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Jakość kształcenia

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia funkcjonuje w Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej (WSZJK PL). 

Wydział Zarządzania PL informuje, że w dniach 7-8 listopada 2019 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna przeprowadzi wizytację na kierunku finanse i rachunkowość - [raport samooceny]