Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Do pobrania

Uchwały Rady Wydziału Zarządzania

  • Uchwała Rady Wydziału – Wydziału Zarządzania z dnia 02.07.2014 r. w sprawie ustanowienia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia  (pdf)

Sprawozdania i Raporty

Prace Komisji ds. Jakości Kształcenia

  • Harmonogram prac Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia WZ na rok akademicki 2020-21 (pdf)
  • Harmonogram prac Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia WZ na rok akademicki 2019-20 (pdf)
  • Harmonogram prac Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia WZ na rok akademicki 2018-19 (pdf)
  • Harmonogram prac Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia WZ na rok akademicki 2017-18 (pdf)
  • Harmonogram prac Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia WZ na rok akademicki 2016-17(pdf)
  • Harmonogram prac Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia WZ na rok akademicki 2015-16 (pdf)
  • Harmonogram prac Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia WZ na rok akademicki 2014-15 (pdf)
  • System weryfikacji efektów kształcenia w Politechnice Lubelskiej. Informacja. – Prezentacja dla pracowników dydaktycznych Wydziału Zarządzania z dn. 02.02.2015 (pdf)