Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Skład Komisji ds. Jakości Kształcenia

  1. dr Anna Walczyna, Przewodniczący Komisji, Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, Katedra Strategii i Projektowania Biznesu, a.walczyna@pollub.pl
  2. dr inż. Jakub Bis, Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką, j.bis@pollub.pl
  3. dr inż. Katarzyna Czop, Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, k.czop@pollub.pl
  4. dr hab. inż. Marcin Gąsior, Katedra Marketingu, m.gasior@pollub.pl
  5. mgr inż. Piotr Ziń, Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych, p.zin@pollub.pl
  6. dr Agnieszka Surowiec , Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu, a.surowiec@pollub.pl
  7. mgr Jacek Tomaszewski, Katedra Zarządzania, j.tomaszewski@pollub.pl
  8. dr inż. Tomasz Żminda, Katedra Finansów i Rachunkowości, t.zminda@pollub.pl
  9. Dawid Kozak, Przedstawiciel studentów, dawid.kozak@pollub.edu.pl