Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką

Nadbystrzycka 38, pokój 241
20-618 Lublin
tel.: (+48 81) 538 45 26
e-mail: wz.keizg@pollub.pl

Kierownik Katedry

 • dr Magdalena Czerwińska

Pracownicy Katedry

 • dr inż. Jakub Bis
 • prof. dr hab. Maciej Mindur
 • dr hab. Agnieszka Rzepka, prof. uczelni
 • dr Jacek Witkowski
 • dr inż. Anna Żelazna

Telefony i adresy e-mail pracowników Katedry - dane do pobrania z bazy adresowej Politechniki Lubelskiej na https://ehms.pollub.pl/staff.php

Publikacje pracowników Katedry - wykaz

Profil naukowy pracowników

 • dr inż. Jakub Bis

zainteresowania naukowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, specjalne strefy ekonomiczne, startupy, makroekonomia
liczba publikacji: 45

 • dr Magdalena Czerwińska

zainteresowania naukowe: zarządzanie wiedzą, e-health, zarządzanie informacjami zdrowotnymi w Internecie, modele akceptacji technologii w IT.
liczba publikacji: 42

 • prof. dr hab. Maciej Mindur

zainteresowania naukowe: ekonomia, transport, logistyka, polityka gospodarcza
liczba publikacji: 150

 • dr hab. Agnieszka Rzepka, prof. uczelni

zainteresowania naukowe: współpraca międzyorganizacyjna, kapitał intelektualny, samozarządzanie, MŚP
liczba publikacji: 146

 • dr Jacek Witkowski

zainteresowania naukowe: rozwój zrównoważony gmin, polityka pro środowiskowa, lokalne uwarunkowania rozwoju turystyki, system zarządzania ochroną przyrody w Polsce
liczba publikacji: 22 (od 2005 r.)

 • dr inż. Anna Żelazna

zainteresowania naukowe: mikroekonomia, makroekonomia, ekonomia społeczna, zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu, etyka biznesu, współczesne formy prowadzenia działalności gospodarczej i jej finansowanie
liczba publikacji: 42

Dydaktyka i kierunki prowadzenia prac dyplomowych

Dydaktyka - prowadzone zajęcia:

 1. Podstawy ekonomii, mikroekonomia i makroekonomia, polityka gospodarcza
 2. Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w UE
 3. Zarządzanie projektami europejskimi
 4. Handel międzynarodowy
 5. Prawo
 6. Zarządzanie projektami europejskimi
 7. Analizy ekonomiczno-finansowe w projektach unijnych
 8. Efektywność ekonomiczna rozwiązań innowacyjnych
 9. Proces inwestycyjny w warunkach rozwoju zrównoważonego
 10. Funkcjonowanie i struktury rynku (przedmiot obieralny)
 11. Funkcjonowanie MŚP w gospodarce rynkowej
 12. Zorganizowane formy współpracy przedsiębiorstw
 13. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 14. Zarządzanie wiedzą
 15. Wprowadzenie na rynek pracy

Studia podyplomowe

 1. specjalistyczne polsko-amerykańskie podyplomowe studia menedżerskie Postgraduate Management Studies Certificate (PMSC) w specjalnościach: 1) zarządzanie i marketing oraz 2) zarządzanie zasobami ludzkimi
 2. dwusemestralny program uzupełniających studiów Master of Business Administration (MBA)

Kierunki prowadzenia prac dyplomowych

Kierunki prowadzenia prac dyplomowych są zbieżne z profilem naukowym Katedry i działalnością dydaktyczną.