Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Katedra Finansów i Rachunkowości

Nadbystrzycka 38, pokój 235
20-618 Lublin
tel.: (+48 81) 538 46 91
e-mail:  wz.kfir@pollub.pl
www: http://kfir.pollub.pl/

Kierownik Katedry

 • dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL

Pracownicy Katedry

 • dr hab. Wiesław Janik, prof. PL
 • mgr Dawid Lahutta
 • mgr Marcin Leśkiewicz
 • prof. dr hab. Krzysztof Marecki
 • dr Magdalena Miszczuk
 • dr inż. Bogna Sawicka
 • dr inż. Małgorzata Sosińska-Wit
 • mgr Anna Surma-Syta
 • dr inż. Tomasz Żminda
 • mgr inż. Violetta Pawełczak - sekretariat

Telefony i adresy e-mail pracowników - dane do pobrania z bazy adresowej Politechniki Lubelskiej na https://ehms.pollub.pl/staff.php

Publikacje pracowników Katedry - wykaz

Profil naukowy katedry:

 • Finansowanie przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich,
 • Funkcjonowanie rynków finansowych w Polsce,
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa,
 • Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie,
 • Controlling finansowy w przedsiębiorstwie.