Wydział Zarządzania

Katedra Finansów
i Rachunkowości

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

Witryna Katedry Finansów i Rachunkowości

 

Witamy na stronie naszej Katedry!

Pracownicy Katedry Finansów i Rachunkowości to doświadczeni konsultanci ds. finansów, rachunkowości, controllingu oraz rachunku kosztów. Pod przewodnictwem Kierownika Katedry powstało wiele monografii i podręczników akademickich, publikacji i artykułów w czasopismach naukowych, światowych i krajowych (czasopisma z listy ministerialnej B).

Pracownicy Katedry aktywnie uczestniczą w pracach na rzecz Wydziału oraz są członkami licznych komitetów, stowarzyszeń i towarzystw naukowych m.in. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania – TNOiK, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – PTE, czy Stowarzyszenie Księgowych – SK w Polsce.

 

Prowadzone zajęcia:

 • Analiza ekonomiczna
 • Biznes Plan
 • Controlling finansowy
 • Gospodarka zasobami pracy
 • Finanse
 • Finanse i rachunkowość
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Finanse publiczne
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Funkcjonowanie rynku finansowego
 • Projekt techniczno - ekonomiczny
 • Rachunek kosztów
 • Rachunek kosztów dla inżynierów
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rynek kapitałowy
 • System podatkowy w Polsce
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa
 • Zarzadzanie wartością przedsiębiorstw