Wydział Zarządzania

Katedra Finansów
i Rachunkowości

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

III Konferencja Wartość w Biznesie

Program Terminarz Publikacje Opłaty konferencyjne Rada Programowa Organizacja

Ogólnopolska Konferencja Wartość w Biznesie to 3. edycja cyklu Konferencji  Naukowych organizowanych  przez  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej. 

Tematem tegorocznej edycji jest „Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa w zmiennym otoczeniu”. Zagadnienie to jest bardzo istotne z punktu widzenia ekonomii i nauk o zarządzaniu. Efektywność  bowiem świadczy o istocie przedsiębiorstwa, determinuje jego rozwój i warunkuje funkcjonowanie. W dobie stale rosnącej konkurencyjności, to właśnie efektywność zapewnia znaczącą przewagę rynkową nad innymi przedsiębiorstwami.  Dokładniejsze poznanie owego zagadnienia, pozwala lepiej wykorzystywać zalety  danych przedsiębiorstw.

Konferencja ma na celu wymianę poglądów, przedstawienie wyników badań oraz zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania procesów kreowania efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego w warunkach zmiennego otoczenia.  Nieodłączną częścią konferencji jest integracja środowiska naukowców oraz praktyków biznesu zainteresowanych i ściśle związanych z tematyką tegorocznego wydarzenia.

Zakres tematyczny konferencji:

 1. Istota, rodzaje i miary efektywności 
 2. Czynniki i miary efektywności  
 3. Efektywność jednostek sektora publicznego (kontekst prawny i ekonomiczny) 
 4. Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw (kontekst społeczno-ekonomiczny) 
 5. Rola procesów społecznych i form instytucjonalnych w kształtowaniu postaw proefektywnościowych   
 6. Giełda papierów wartościowych jako platforma wyceny wartości spółki 
 7. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach zmiennego otoczenia  
 8. Rola instytucji finansowych i publicznych w rozwoju procesów efektywnościowych i naprawczych  
 9. Bariery efektywnościowe przedsiębiorstw 
 10. Rola sektora bankowo-ubezpieczeniowego w finansowaniu przedsiębiorstw 
 11. Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój a wsparcie legislacyjne i finansowe procesów proefektywnościowych  
 12. Dylematy zarządzania efektywnością przedsiębiorstw  

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 października 2019 roku w hotelu Kazimierzówka w Kazimierzu Dolnym.

Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji (formularz zgłoszeniowy) należy przesyłać do 10 października 2019 r. na adres:  wwb@pollub.pl

Każdy z prelegentów otrzyma certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

 

Patronat honorowy:


JM Rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

 

Partnerzy:

 

Sponsorzy:

 

Patronat medialny: