Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu

Nadbystrzycka 38, pokój 19
20-618 Lublin
tel.: (+48 81) 538 46 19
e-mail: wz.kmiwz@pollub.pl
www: http://kmiwz.pollub.pl

Kierownik Katedry

Pracownicy Katedry

Telefony i adresy e-mail pracowników - dane do pobrania z bazy adresowej Politechniki Lubelskiej na https://ehms.pollub.pl/staff.php

Publikacje pracowników Katedry - wykaz

 

Specjalizacja naukowa Katedry:

  • Statystyczne modelowanie procesów ekonomicznych: ekonometryczna analiza rynku, badania operacyjne, prognozowanie i symulacje, cybernetyka informatyczna, gry decyzyjne.
  • Machine learning w zagadnieniach związanych z mechaniką, agrofizyką, ekonomią, naukami społecznymi itp.
  • Niepewność pomiarów - rachunek błędu pomiarowego, opracowywanie budżetu niepewności.
  • Akustyka - modelowanie statystyczne hałasu ruchu drogowego.

 

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

  • Modelowanie statystyczne procesów ekonomicznych, technicznych, agrofizycznych, itp.
  • Opinie o innowacyjności w przemyśle, branży IT itp.
  • Współpraca naukowa: planowanie doświadczeń, dobór narzędzi statystycznych do badań naukowych, opracowania statystyczne problemów naukowo-badawczych.