Wydział Zarządzania

Katedra Metod Ilościowych
w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania | Politechnika Lubelska

Witryna Katedry Metod Ilościowych w Zarządzaniu

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Banek

E-mail: wz.kmiwz@pollub.pl