Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

Katedra Strategii i Projektowania Biznesu

Nadbystrzycka 38
20-618 Lublin
e-mail: wz.ksipb@pollub.pl

Kierownik Katedry

  • dr inż. Jacek Dziwulski

Pracownicy Katedry

  • dr inż. Jan Laskowski
  • dr Magdalena Maciaszczyk
  • dr inż. Robert Maik
  • mgr Radosław Piątek
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron
  • dr Anna Walczyna
  • dr Krystyna Wojciechowska

Telefony i adresy e-mail pracowników - dane do pobrania z bazy adresowej Politechniki Lubelskiej na https://ehms.pollub.pl/staff.php

Publikacje pracowników Katedry - publikacje do czerwca 2016 roku (powstanie Katedry) w wykazie Katedry Marketingu, Katedry Ergonomii oraz Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką