Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

27 czerwca 2014

Rozwój regionu i organizacji wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu

W dniach 23 – 25 czerwca 2014 na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ROZWÓJ REGIONU I ORGANIZACJI WYZWANIEM DLA EKONOMII I NAUK O ZARZĄDZANIU” organizowana przez Wydział Zarządzania we współpracy z Zarządem Głównym Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Honorowy Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Lublin Pan dr Krzysztof Żuk.

Wysoką rangę wydarzenia oraz jego istotną wartość merytoryczną potwierdza udział niemal wszystkich najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce, a także z zagranicy. Wśród uczestników konferencji byli profesorowie m.in. Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Częstochowskiej i Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Poznaniu i Katowicach. Swoją obecność potwierdzili naukowcy z Rumunii, Kazachstanu, Rosji, a także Hiszpanii i Portugalii.

Konferencja w międzynarodowym gronie stała się okazją do inspirującej wymiany poglądów i myśli oraz zaprezentowania wyników prowadzonych badań w znaczących obszarach związanych z regionem i organizacją. Kluczowa dyskusja podczas konferencji skupiła się wokół odpowiedzi na pytanie: Jak wspierać procesy rozwojowe organizacji i regionu? Uczestnicy panelu próbowali wskazać rolę i odpowiedzialność nauki w tej płaszczyźnie. Gospodarz wydarzenia, Pani prof. Ewa Bojar jako ekspertów do dyskusji zaprosiła znakomitych naukowców, wśród których znaleźli się: prof. Maria Romanowska, prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Leszek Kiełtyka, prof. Arnold Pabian, prof. Daniela Constatnin oraz prof. Francisco Diniz. Moderatorem panelu był prof. Jan Stachowicz, który podsumował również ważkie wątki tematyczne podniesione przez uczestników konferencji ujęte w zgłoszonych artykułach.

Efektem konferencji jest publikacja cyklu sześciu monografii pt. „Rozwój regionu i organizacji wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu”, w którego skład wchodzą:

  • Rozwój regionu i organizacji wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, red. J. Stachowicz, M. Nowicka-Skowron, L.A. Voronina
  • Procesy innowacyjne a rozwój regionu, monografia wieloautorska
  • Region i edukacja a procesy rozwojowe, red. E. Bojar, T. Żminda, J. Bis
  • Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego, red. E. Bojar, E. Mieszajkina
  • Innovativeness ant entrepreneurship. Clusters. Management. Good practices in the world, red. E. Bojar, K. Pylak
  • Sustainable  development in regions and countries. Management. Marketing, red. E.Bojar, J. Słoniec

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie www.jubileusz40.pollub.pl