Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

6 lipca 2014

XXIII Mikrokomputerowe Warsztaty Politechniki Lubelskiej

W dniach 11-13 czerwca 2014 roku w Krasnobrodzie odbyły się XXIII Mikrokomputerowe Warsztaty Politechniki Lubelskiej im. dr. Jana Smołki, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) - Koło PTI w Lublinie oraz Zakład Systemów Informatycznych (ZSI) Katedry Zarządzania Politechniki Lubelskiej (PL). Temat przewodni tegorocznych warsztatów - „Uwarunkowania prawne, informatyczne i społeczne e-obywatela w społeczeństwie informacyjnym” wpisuje się w cele statutowe PTI w zakresie popularyzacji zagadnień informatyki i jej zastosowań oraz w cele statutowe PL w zakresie upowszechniania i pomnażania osiągnięć nauki i techniki. Coroczne spotkania warsztatowe służą wymianie informacji w środowisku zawodowym i nawiązują do zagadnień społeczeństwa informacyjnego. W tym roku uczestnicy skoncentrowali się na cyfrowej tożsamości i jej bezpieczeństwie oraz zastosowaniach nowoczesnych technologii informatycznych w nauce, dydaktyce i w życiu gospodarczym.

Spotkania warsztatowe zostały podzielone na 3 sesje tematyczne, po których następowały dyskusje panelowe. Podczas obrad uczestnicy prezentowali poszczególne problemy naukowe, które omawiano i o których dyskutowano, biorąc pod uwagę ujęcie metodyczne, technologiczne, dydaktyczne oraz aspekt komercjalizacji wiedzy. Prezentacje i towarzyszące im dyskusje zaakcentowały potrzebę ochrony danych osobowych, w tym danych wrażliwych. W dobie cyfryzacji, rozpowszechnionej telefonii komórkowej, płatności internetowej, funkcjonowania w szeregu serwisów internetowych, także społecznościowych każdy uczestnik sieci pozostawia swój „cyfrowy ślad”. Dlatego też tożsamość cyfrowa wymaga coraz większego bezpieczeństwa w świecie cyfrowym i w świecie realnym. E-obywatel powinien móc samodzielnie decydować o rodzaju i ilości danych, które chce przekazać do świata rzeczywistego, a w tym także do zainteresowanych jego danymi podmiotów biznesowych. Oznacza to, że w społeczeństwie informacyjnym wraz z rosnącą popularnością nowoczesnych rozwiązań technologicznych wzrasta także zapotrzebowanie na przejrzyste i czytelne regulacje prawne, które będą chronić informacje i tożsamość użytkowników Internetu przed potencjalnymi przestępstwami w sieci. Przestępstwa informatyczne takie jak kradzież tożsamości czy stalking to nowe, nieznane wcześniej cyberzagrożenia, a jednocześnie wyzwania XXI wieku.

Do poszczególnych sesji w czasie warsztatów przypisani zostali pracownicy Zakładu Systemów Informatycznych Katedry Zarządzania, a nad całością kontrolę sprawował:

- Komitet Naukowy Warsztatów w składzie: prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Sitko (Katedra Zarządzania), dr inż. Marek Miłosz (Instytut Informatyki), dr inż. Bogdan Wit (Zakład Systemów Informatycznych), dr inż. Elżbieta Miłosz (Zakład Systemów Informatycznych),

- Komitet Organizacyjny w składzie: dr inż. Marek Miłosz (PTI), mgr Renata Skrzypa (ZSI), oraz sekretarze poszczególnych sesji: Anna Grądziel, mgr Renata Skrzypa, mgr Robert Skrzypa.

Wśród 17 uczestników warsztatów byli tradycyjnie pracownicy Zakładu Systemów Informatycznych w tym roku dodatkowo wsparci obecnością i aktywnym udziałem członków koła naukowego ETOS funkcjonującego na Wydziale Zarządzania (WZ), którego opiekunem jest dr Marzena Cichorzewska z Katedry Zarządzania. Warsztaty były okazją do wymiany wiedzy oraz doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa e-obywatela w społeczeństwie informacyjnym z uwzględnieniem różnych aspektów bezpieczeństwa korzystania z sieci informatycznej w pracy oraz w życiu prywatnym.

Ponadto w trakcie obrad i dyskusji omawiano zasady bezpiecznego udostępniania danych z serwera dydaktycznego na Uczelni z uwzględnieniem niezbędnych procedur awaryjnych. Podjęto także ustalenia dotyczące kontroli i nadzoru urządzeń Wi-Fi na Wydziale przed nieautoryzowanym dostępem oraz ustalenia związane z optymalną konfiguracją systemu plików i ochrony danych istotnych dla społeczności akademickiej. Wdrożenie i wykorzystanie omówionych rozwiązań to korzyść dla wszystkich studentów i pracowników Wydziału.

Mikrokomputerowe Warsztaty na Politechnice Lubelskiej mają wieloletnią tradycję i są jednym z najstarszych spotkań naukowych o tematyce informatycznej na naszej Uczelni, a ich tegoroczna już XXIII edycja dzięki współpracy z kołem naukowym ETOS zyskała dodatkowy efekt synergii. Formalnym podsumowaniem naukowym spotkania oraz współpracy pracowników Zakładu Systemów Informatycznych i gości z koła ETOS w ramach tegorocznych warsztatów będzie wydanie monografii pt.: „Przedsiębiorczy e-obywatel w społeczeństwie informacyjnym – uwarunkowania prawne, społeczne, informatyczne”, która ukaże się w tym roku akademickim pod redakcją dr Marzeny Cichorzewskiej oraz dr. inż. Bogdana Wita.

Mariusz Dzieńkowski