Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

XI Lubelski Festiwal Nauki na Wydziale Zarządzania PL

Tegoroczny, jedenasty już Lubelski Festiwal Nauki, przebiegał pod hasłem „Nauka bez barier”. Trwał tydzień, od 20. do 26. września b.r. Dane festiwalowe świadczą o rekordowej liczbie uczestników i pokazów, o przyciąganiu atrakcjami coraz większej liczby uczestników spoza naszego regionu, a także, zgodnie z festiwalowym hasłem, o przekraczaniu barier w dostępie do wiedzy i edukacji. Dla Politechniki Lubelskiej był to szczególny tydzień, wypełniony nie tylko prezentacjami, pokazami i dyskusjami naukowymi, ale także wytężoną działalnością organizacyjną. Nasza Uczelnia w tym roku koordynowała cały Festiwal Nauki, zawiadując pracą ponad dwudziestu instytucji przygotowujących festiwalowe projekty. Również na naszym Wydziale było gwarno – gościliśmy bowiem uczniów wielu szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także studentów oraz pracowników naukowych z innych lubelskich uczelni. Udało nam się pobić własny rekord w licznie przygotowanych projektów. W tym roku było ich 9, przy czym niektóre, ze względu na dużą liczbę chętnych, były powtarzane dwukrotnie. Kierownikiem największej liczby prezentacji był dr inż. Jakub Bis, któremu gratulujemy otrzymania festiwalowej nagrody!

Poniżej przedstawimy w chronologicznym porządku projekty opracowane pod kierownictwem Pracowników naszego Wydziału.

W niedzielę 21. września, podczas Pikniku Naukowego na nowo otwartym stadionie Arena Lublin, na wspólnym stoisku Wydziału Zarządzania,  Stowarzyszenia EkoLubelszczyzna" oraz klastra Dolina Ekologicznej Żywności, zrealizowaliśmy projekt pn. Zarządzanie proekologiczne w życiu społecznym i w gospodarce. Podczas prezentacji można było się dowiedzieć - w oparciu o przykłady działań w Polsce i na świecie - jakie praktyki społeczne i gospodarcze są najbardziej, a jakie najmniej szkodliwe dla środowiska społecznego i naturalnego, jak postępować według zasad zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym, w szkole i w działalności marketingowej współczesnych przedsiębiorstw. W praktyce funkcjonują na ten temat zróżnicowane opinie. Z jednej strony totalne funkcjonowanie w harmonii ze środowiskiem wydaje się być utopią, ideałem nie do spełnienia, z drugiej strony - autentyczny zrównoważony rozwój w wymiarze środowiskowym staje się "być albo nie być" dla całej naszej Planety. Projekt powstał pod kierunkiem dr inż. Barbary Szymoniuk z Katedry Marketingu, z udziałem mgr inż. Teresy Borzęckiej ze Stowarzyszenia EkoLubelszczyzna. Kolorowe foldery o charakterze mini-poradników opracowała mgr Karolina Franczak (Stowarzyszenie „EkoLubelszczyzna”). Smacznych i zdrowych produktów ekologicznych do degustacji dostarczyli producenci z klastra Dolina Ekologicznej Żywności. Piknik Naukowy, w tym „Ekologiczną Wyspę”, której częścią była ekspozycja naszego Wydziału, odwiedziło około 25 tysięcy gości.

W festiwalowy poniedziałek, 22. września, w ramach warsztatów pt. Jak przygotować projekt europejski, który zdobędzie dofinansowanie? uczestnicy poznali podstawowe sposoby przygotowywania koncepcji projektów, które mogą być współfinansowane ze środków europejskich. Kierownik projektu, dr inż. Korneliusz Pylak z Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką, zwracał szczególną uwagę na tworzenie logiki projektu, dzięki której projekt zachowa spójność wewnętrzną i zostanie dobrze oceniony. Uczestnicy mieli możliwość przejścia przez poszczególne kroki tworzenia projektu dzięki przygotowanym studiom przypadków. Studia te były oparte o przykłady z różnych sfer życia i dotyczyły rozwiązywania sytuacji problemowej, tworzenia drzewa problemów i celów, a na koniec – przygotowywania matrycy logicznej, która spina całą logikę projektu. Duża aktywność i zaangażowanie uczestników w rozwiązywanie przygotowanych studiów przypadków, a także interesująca dyskusja, która rozwinęła się na bazie wspólnej pracy pozwalają sądzić, że w przyszłości projekty przygotowywane w naszym województwie będą w jeszcze większym stopniu rozwiązywać rzeczywiste problemy społeczności, poprawiając znacząco jakość naszego życia.

W kolejne dni, od wtorku do czwartku, dr inż. Jakub Bis z Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką wraz ze studentami Politechniki Lubelskiej zrealizował cztery projekty. Pierwszego dnia wspólnie z Dawidem Szkiłądziem i Mariuszem Karaskiem poprowadził szkolenie z "Wyznaczania celów". Jego uczestnikami było niespełna trzydziestu uczniów trzeciej klasy Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. Młodzież okazała się być bardzo zdyscyplinowana i aktywna. Wychowawczyni klasy, Pani Monika Banasiewicz, stwierdziła, że tego typu warsztaty są bardzo potrzebne młodym ludziom.

Wtorkowy projekt "Zarządzanie sobą w czasie", poprowadzony przez dr inż. Jakuba Bisa wspólnie ze studentem Wydziału Zarządzania Dawidem Szkiłądziem, był reedycją ubiegłorocznego szkolenia. Jednak tym razem skierowany został do odbiorców, którzy byli właścicielami firm, pracownikami lub studentami.

We środę odbyły się dwie prezentacje. W godzinach przedpołudniowych przedstawiono "Preferencyjny Kredyt Studencki. Brać, albo nie brać? Oto jest pytanie!" – projekt, który zostanie zaprezentowany studentom Naszej Uczelni dodatkowo w październiku. Przygotowany został wspólnie ze studentami Wydziału Zarządzania: Moniką Zielińską, Sylwią Żydek i Bartoszem Żydkiem. Na zakończenie trzeciego dnia XI Lubelskiego Festiwalu Nauki dr inż. Jakub Bis wspólnie ze swoim dyplomantem inż. Kamilem Dysiem wygłosili prezentację pod tytułem: "Dlaczego Polacy założyli już ponad 40 tysięcy firm w Wielkiej Brytanii?"

Przygotowane projekty adresowane były do różnych grup, zarówno do młodzieży szkół średnich i studentów, jak i do właścicieli przedsiębiorstw oraz pracowników. Takie zróżnicowanie pozwoliło na przybliżenie Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej szerokiemu gronu odbiorców.

Neuromarketing - idealne dopasowanie czy manipulacja?” to zaprezentowany w środę 24. września festiwalowy projekt przygotowany przez dr inż. Joannę Wyrwisz i dr inż. Agnieszkę Bojanowską z Katedry Marketingu oraz gościnnie inż. Joannę Krawiec. Jego celem było zainteresowanie uczestników zagadnieniem neuromarketingu oraz wskazanie,  jakie bodźce w sposób szczególny wpływają na klienta podczas zakupów. Zaprezentowane zostały także interesujące wyniki badań mózgu metodą EEG pokazujące, jak klienci odbierają reklamy różnego rodzaju produktów. Na dwie edycje projektu przybyli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, m.in. z Nałęczowa.

W czwartek  25 września wraz z uczniami z Zespołu Szkół w Przytocznie wspólnie zastanawialiśmy się, czym jest „PRawdziwy PR”.  Podczas prezentacji przygotowanej przez dr hab. inż. Magdalenę Rzemieniak z Katedry Marketingu udało się rozwikłać nie tylko zagadkę: co tak naprawdę oznacza skrót PR i na czym polega praca w branży public relations? Udało się także potwierdzić wiele faktów i obalić kilka mitów na temat PR. Goście byli niezwykle aktywni i bardzo chętnie brali udział konkursach i zagadkach. Szczególnie spodobały im się zasady wywierania wpływu na ludzi wg R. Caldiniego. Kilku uczniów stwierdziło, że już następnego dnia przetestuje te zasady w szkole J Nawet nie zauważyliśmy, kiedy upłynęła godzina. Nasi goście wychodząc, stwierdzili: „Za rok tu na pewno wrócimy”!

Zrealizowany w piątek 26. września projekt pn. Komputerowa grafika menadżerska w pigułce - moja pierwsza wizytówka, przygotowany przez dra Mariusza Dzieńkowskiego z Zakładu Systemów Informatycznych, uwieńczył cykl prezentacji naszego Wydziału. Obejmował on część teoretyczną w formie krótkiej prezentacji multimedialnej, będącej jednocześnie wprowadzeniem do drugiej części -  warsztatu dającego uczestnikom okazję do poznania jednej z wielu możliwości grafiki menadżerskiej i jej zastosowań w praktyce. Prezentacja multimedialna połączona z wykładem była okazją do poznania projektów tradycyjnych oraz nowoczesnych, często bardzo nietypowych i oryginalnych wzorów wizytówek, a także różnic kulturowych dotyczących zasad ich wręczania i przekazywania.

Celem projektu było zapoznanie uczestników z historią, rolą oraz ciekawostkami dotyczącymi  wizytówki jako elementu identyfikacji wizualnej organizacji i osoby, a także umożliwienie każdemu samodzielnego zaprojektowania, wydrukowania i stworzenia pierwszej własnej wizytówki w laboratorium komputerowym.

Ze względu na duże zainteresowanie młodzieży i nauczycieli ze szkół podstawowych i średnich, większość tegorocznych prezentacji będzie powtórzonych w przyszłym roku, przybędą także nowe. Koordynatorem XII Lubelskiego Festiwalu Nauki będzie Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. W jego imieniu już dziś zapraszamy Pracowników i Studentów naszego Wydziału do czynnego udziału w przygotowywaniu kolejnych festiwalowych projektów.

Opracowanie: Barbara Szymoniuk i Kazimierz Szatkowski, koordynatorzy XI LFN na Wydziale Zarządzania

Serdecznie dziękujemy Panu Jackowi Kuterkowi za wykonane fotografie, a Kierownikom Projektów za dodatkowe informacje o zrealizowanych prezentacjach.