Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

4 stycznia 2017

Ogólnopolska konferencja ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – INNOWACYJNOŚĆ – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

W dniu 25 stycznia b.r. w Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej odbyła się konferencja na temat „Zrównoważony rozwój – Innowacyjność – Przedsiębiorczość”.

Organizatorami konferencji byli: International Development Norway AS, Krajowa Izba Gospodarcza,  Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie oraz Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

W Konferencji udział wzięli przedstawiciele władz województwa lubelskiego i Miasta Lublin, przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele organizacji związanych z ochroną środowiska oraz studenci.

Podczas obrad zaprezentowane zostały efekty realizacji projektu „Polsko-Norweska współpraca na rzecz innowacyjnych rozwiązań w ochronie środowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach POLNORECO”. Projekt realizowany jest przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z partnerem norweskim International Development Norway AS. Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami z grupy MŚP z terenu województwa lubelskiego, a ich partnerami norweskimi. Ma ona polegać na wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii oraz najlepszych praktyk, prowadzących do zwiększenia świadomości i budowy kompetencji w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia wytwarzania odpadów i redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, wody i gruntu. Działania przewidziane w projekcie kierowane są głownie do przedsiębiorców istotnie korzystających ze środowiska w zakresie energii, emisji, ścieków i odpadów. Projekt dofinansowany jest w wysokości 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Inż. Stanisław Skowron, witając uczestników konferencji. Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym dr hab. inż. Anna HALICKA, prof. PL przekazała Konferencji życzenia od JM Rektora PL prof. dr hab. inż. Piotra Kacejko.

Referaty wprowadzające do obrad zaprezentowały dr Elena Mieszajkina z Katedry Zarządzania oraz dr inż. Barbara Szymoniuk z Katedry Marketingu. Efekty dotychczasowej realizacji projektu oraz kierunki dalszej współpracy omówili: ekspert International Development Norway AS Leif Anders Estensen, Dyrektor ds. Projektów IDN Katarzyna Anna Kazimierczuk, Senior Advister z Ambasady Królestwa Norwegii dr inż. Ewa Kwast. W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej wystąpili: Zastępca Dyrektora Biura Finansów i Projektów Jacek Prześlakowski, Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska Krzysztof Kawczyński i ekspert Dominika Zawadzka, ekspert dr Marek Szczepański.

Obradom przewodniczyli prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron, Dziekan Wydziału Zarządzania oraz prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej.

W konkluzji podkreślono celowość dalszych prac na rzecz wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez innowacyjne, przedsiębiorcze działania małych i średnich przedsiębiorstw. Będą one podejmowane w ramach projektu wspólnego International Development Norway AS oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Konferencja okazała się dobrą platformą do pogłębienia współpracy organizacji polskich i norweskich.

Prezentacje przedstawione w trakcie konferencji:

  1. “Prezentacja projektu “Polish Norwegian Cooperation For Environmental Friendly and Innovative Solutions In SMEs – POLNORECO”Jacek Prześlakowski, Zastępca Dyrektora Biura Finansów i Projektów Krajowej Izby Gospodarczej.
  2. „Przedsiębiorczość w koncepcji zrównoważonego rozwoju”dr Elena Mieszajkina, Katedra Zarządzania, Politechnika Lubelska.
  3. „Ekoklastry Lubelszczyzny jako przykład regionalnej przedsiębiorczości”dr inż. Barbara Szymoniuk, Katedra Marketingu, Politechnika Lubelska.
  4. Innovative and competitive region of Trøndelag”Katarzyna Anna Kazimierczuk, Dyrektor ds. Projektów, International Development Norway AS.
  5.  Circular Economy – nowa polityka UE – nowe wyzwania dla przedsiębiorców”Dominika Zawadzka, Koordynator Zespołu Porozumień Przedsiębiorców, Krajowa Izba Gospodarcza.
  6. Finansowanie poprawy efektywności energetycznej małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych – szanse, ograniczenia, dotychczasowe doświadczenia” – dr Marek Szczepański, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej.
  7. Regional Network projects as a way to introduce innovation to SMES”Leif Anders Estensen, ekspert International Development Norway AS.
  8. Greening European Economy – zarys możliwości finansowana projektów w ramach nowej perspektywy finansowej EEA Grants”Ewa Kwast, Senior Adviser, Ambasada Królestwa Norwegii, Innovation Norway Warszawa.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr Elena Mieszajkina
Katedra Zarządzania

Ulotka informacyjna.