Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

9 lutego 2017

Zaproszenie do udziału w projekcie „KOMPETENTNY MENEDŻER”

Jeżeli jesteś studentką/studentem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (od jednego do maksymalnie czterech ostatnich semestrów) kierunków zarzadzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz finanse i rachunkowość do zapraszamy Cię do udziału w projekcie KOMPETENTNY MENEDŻER.

 

Bezpłatny udział w projekcie daje szansę na podniesienie kompetencji zawodowych, umiejętności komunikacyjnych, informatycznych oraz analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Oferujemy cykl szkoleń i warsztatów:

- szkolenia zawodowe:

  • Zarządzanie (ERP) finansami w programie Microsoft Dynamics, Zarządzanie (ERP) produkcją w programie Microsoft Dynamics;
  • szkolenia VCC: Zakładanie i rozwój działalności gospodarczej w tym startupów, VCC Negocjacje z elementami NLP, VCC Techniki sprzedaży, VCC Systemy prezentacji informacji w biznesie, VCC Outsourcing i Offshoring w procesach biznesowych.;

- zajęcia (w tym warsztaty) kształtujące kompetencje komunikacyjne (praca w grupie, autoprezentacja);

- warsztaty w formie projektowej, kształtujące kompetencje informatyczne (w tym wyszukiwania informacji), analityczne, rozwiązywanie problemów;

- wizyty studyjne u pracodawców.

Zainteresowani studenci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej http://www.pollub.pl/pl/studenci/projekty/projekt-pt-kompetentny-menedzer/dokumenty oraz dostarczenie go do dra inż. Jakuba Bisa (koordynatora merytorycznego projektu) - pokój nr 244 w budynku Wydziału Zarządzania.

Biuro Projektu