Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

13 lutego 2017

XXI Warsztaty Metodologiczne im. Profesora Stefana Mynarskiego

DANE – ŹRÓDŁA I POCHODZENIE A WIEDZA

Data realizacji: 26 maja 2017 r.

Miejsce: Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36 C, 20-618 Lublin

Dane kontaktowe organizatora:

Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38
20-618 Lublin
tel. 81 53 84 463

Opis przedsięwzięcia:

Politechnika Lubelska w dniu 26 maja 2017 roku w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii gościła uczestników XXI Warsztatów Metodologicznych im. Prof. Stefana Mynarskiego. W roku 2017 Katedrze Marketingu i Wydziałowi Zarządzania przypadła zaszczytna rola gospodarza tej cyklicznej, ważnej środowiskowo ogólnopolskiej konferencji naukowej.

Warsztaty Metodologiczne to coroczna konferencja naukowa, poświęcona problemom badań marketingowych i rynkowych zapoczątkowana przez prof. Małgorzatę Rószkiewicz i prof. Stefana Mynarskiego w 1996 roku.

Tegoroczne XXI Warsztaty Metodologiczne odbyły się pod hasłem „DANE – ŹRÓDŁA i POCHODZENIE A WIEDZA” zostały zorganizowane przez Katedrę Marketingu i Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Honorowy Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Lublin Pan dr Krzysztof Żuk. XXI Warsztaty Metodologiczne im. Prof. Stefana Mynarskiego zostały także wpisane w obchody 700-lecia miasta Lublin. Spotkanie zgromadziło ponad pięćdziesięciu uczestników z wielu polskich uczelni. Wysoką rangę wydarzenia oraz jego istotną wartość merytoryczną potwierdził udział wielu ważnych ośrodków naukowych  Polsce. Wśród uczestników konferencji byli profesorowie m.in. Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Politechniki Częstochowskiej i Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu czy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Pan Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. Stanisław Skowron serdecznie powitał szacowne grono przybyłe na konferencję: rektora prof. Piotra Kacejko, prorektora ds. studenckich prof. Pawła Droździela, członków Komitetu Naukowego naszej konferencji, w osobach: Pani prof. Małgorzaty Rószkiewicz z SGH w Warszawie - przewodniczącej Komitetu, Pani prof. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Pana prof. Adama Sagana z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Pana prof. Stanisława Kaczmarczyka z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Pana prof. Józefa Dziechciarza z UE we Wrocławiu i oczywiście pracowników PL obecnych na Warsztatach. Jednocześnie prof. Stanisław Skowron wyraził przekonanie, że "to spotkanie będzie dla nas wszystkich dobrą okazją do zaprezentowania własnych osiągnięć badawczych, wymiany wiedzy i refleksji naukowej a także do pogłębienia osobistych relacji. Będzie dobrą sposobnością do dalszego rozwoju marketingu, w szczególności metod i narzędzi marketingu diagnostycznego”.

Warsztaty możemy śmiało uznać za udane. Goście byli usatysfakcjonowani poziomem merytorycznym i organizacyjnym. W kuluarach zdarzało się słyszeć, że Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej bardzo mocno zawyżył poprzeczkę przyszłorocznym organizatorom. Było to możliwe dzięki wsparciu wieloletniego sympatyka Warsztatów – firmy StatSoft oraz tegorocznego – firmy GT85.

– Nasze Warsztaty odbyły się pod honorowym Patronatem Prezydenta miasta Lublin Pana dr Krzysztofa Żuka. Wsparciem finansowym zaszczycił nas także Pan Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów miasta Lublin, dr Mariusz Sagan. Bardzo dziękujemy za nieocenioną pomoc! XXI Warsztaty Metodologiczne im. Prof. Stefana Mynarskiego zostały także wpisane w obchody 700-lecia miasta Lublin. Cieszymy się bardzo, że taka elitarna konferencja odbyła się w Lublinie – informowała dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. PL, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

Z kolei Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej prof. Stanisław Skowron podkreślił profesjonalizm współpracowników podczas organizowania aktualnej edycji Warsztatów: – Bez Nich taki efekt końcowy nie byłby możliwy.

XXI Warsztaty Metodologiczne im. Profesora Stefana Mynarskiego to coroczna konferencja organizowana przez przedstawicieli środowiska naukowego, badaczy rynku i analityków danych rynkowych. Celem naukowym konferencji było kreowanie nowych kierunków badań oraz promowanie i upowszechnianie wyników analiz otrzymanych w polskich ośrodkach badawczych. Podczas Warsztatów prezentowane były najnowsze wyniki prac badawczych z zakresu szeroko rozumianego gromadzenia, analizy i modelowania oraz prezentacji danych rynkowych z użyciem narzędzi statystyki oraz ekonometrii oraz prognoz gospodarczych.

Ważnym celem Konferencji była integracja środowiska naukowego polskich badaczy rynku i analityków danych rynkowych oraz statystyków i ekonometryków. Warsztaty były narzędziem wspomagającym kształcenie młodych kadr naukowych oraz stanowią forum prezentacji rozwoju ich myśli naukowej i rezultatów badań, miały pobudzać młodych naukowców do podejmowania najnowszej tematyki i poddawania swoich wyników krytycznemu osądowi środowiska naukowego.

Tematyka tegorocznych XXI Warsztatów obejmowała zagadnienia dotyczące: projektowania badań rynkowych; konstrukcji narzędzi pomiarowych, w tym również narzędzi wykorzystujących nowoczesne media komunikacji elektronicznej; problematyki gromadzenia danych pierwotnych i wtórnych; technik analizy, modelowania oraz graficznej prezentacji danych rynkowych z użyciem narzędzi statystyki, wielowymiarowej analizy statystycznej, ekonometrii i prognoz gospodarczych oraz ich aplikacji komputerowych. Ważnym obszarem analizy były też problemy związane z użyciem różnych skal pomiarowych czy też kompletnością danych.

Kiedy o godzinie 16.00 XXI Warsztaty zostały uznane za zakończone na twarzach uczestników pojawił się niekłamany żal. Uczta merytoryczna została zakończona. Następne spotkanie za rok!

Link do pobrania zdjęć w wersji elektronicznej: https://www.facebook.com/pg/safpol/photos/?tab=album&album_id=1975489879143621

Plakat XXI Warsztatów Metodologicznych

Ulotka XXI Warsztatów Metodologicznych

Program XXI Warsztatów Metodologicznych

 

Sprawozdanie przygotowała:

Dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. PL
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XXI Warsztatów Metodologicznych