Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

26 kwietnia 2017

Marketing i Komunikacja Rynkowa z certyfikatem „Studia z Przyszłością”

Kierunek Marketing i Komunikacja Rynkowa prowadzony przez Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej otrzymał certyfikat jakości w II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”. Organizatorem merytorycznym konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Celem programu jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku jako najbardziej innowacyjne i oryginalne pod względem treści nauczania, stosowanych metod dydaktycznych czy metod ewaluacji efektów kształcenia. Konkurs służy również promowaniu wartościowych pomysłów na kształcenie studentów.

– Nie ma rozwoju bez nowoczesnego kształcenia, nie ma nowoczesnego kształcenia bez innowacyjnego myślenia i działania poza schematami. Ważne, aby studia były realizowane w sposób umożliwiający tworzenie u studentów postaw otwartości na zmiany, kreatywności, elastyczności – uważa prof. Stanisław Skowron, dziekan Wydziału Zarządzania.

O przyznaniu znaków jakości „Studia z Przyszłością” decyduje komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym. W komisji zasiadają także przedstawiciele środowiska gospodarczego oraz reprezentanci Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

– Decydującym elementem branym pod uwagę przez komisję konkursową jest jakość programu kształcenia zgłoszonego do oceny – mówi prof. Magdalena Rzemieniak, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Zarządzania. – Eksperci badają m.in., czy program jest innowacyjny i czy pozytywnie wyróżnia się na tle innych uczelni. Sprawdzają, czy studia umożliwiają absolwentom nabycie efektów kształcenia cenionych przez pracodawców. Oceniają, czy w toku kształcenia położono odpowiedni nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów i jak oferta w tym zakresie jest realizowana w praktyce – podkreśla Pani Dziekan.

Uroczystość wręczenia Certyfikatów Akredytacyjnych odbyła się 13 kwietnia 2017 r. w zabytkowych wnętrzach Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu uczestniczyli: dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron oraz prodziekan ds. rozwoju dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. PL.