Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

27 kwietnia 2017

Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Szanowni Państwo informujemy, że Narodowy Bank Polski ogłosił X edycję Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania studentów i absolwentów uczelni tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

W tegorocznej edycji udział mogą wziąć autorzy prac magisterskich, obronionych na uczelniach na terenie Polski w terminie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Zgłoszenia prac do Konkursu mogą dokonywać autorzy prac samodzielnie oraz uczelnie i promotorzy za zgodą autorów.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyzna nagrody:

  • pierwsza nagroda w wysokości 15 000 zł,
  • druga nagroda w wysokości 10 000 zł,
  • trzecia nagroda w  wysokości 7 000 zł
  • dwa wyróżnienia po 5 000 zł.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Jerzy Duszyński.

Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz wskazówki praktyczne znajdują się na stronach www.nbp.pl/magisterska.

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 czerwca 2017 roku.

Ulotka informacyjna.