Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

16 maja 2017

Rekrutacja na studia na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2017/2018

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów - semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018 (link)

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2017/2018 przeprowadzona zostanie z zastosowaniem Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) obejmującej wszystkie formy i poziomy prowadzonych studiów (tj. studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia).

Rejestracja w systemie ERK możliwa będzie od dnia 22 maja 2017 r. i potrwa do 5 lipca 2017 r.

Szczegóły dotyczące procedury rekrutacyjnej.

Informator rekrutacyjny 2017/2018.

Kierunki studiów na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2017/2018:

 

Zarządzanie (Z) – studia I stopnia (licencjackie)

Zarządzanie to kierunek, na którym studia wyzwolą drzemiące w Tobie pokłady przedsiębiorczości. Uzbrojony w praktyczną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, marketingu, logistyki - sam zdecydujesz, czy zostać specjalistą, a w dalszej perspektywie kierownikiem na różnych szczeblach w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, czy też zarejestrować własną działalność gospodarczą i realizować swoje własne wizje i cele. Pokażemy Ci, czym jest nowoczesne przedsiębiorstwo i w jakim kierunku podąża biznesowy świat. W tematykę zarządzania wprowadzą Cię doświadczeni praktycy i naukowcy, dla których świat biznesu nie ma tajemnic. Twoja praca po Zarządzaniu to: specjalista organizacji i zarządzania, menedżer/kierownik na różnych szczeblach we wszystkich podsystemach funkcjonalnych w nowoczesnych przedsiębiorstwach handlowych i usługowych oraz administracji publicznej. Przygotujemy Cię do podjęcia nauki na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie, realizowanych na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Napoleon Bonaparte stwierdził, że: „armia baranów, której przewodzi lew, jest silniejsza od armii lwów prowadzonej przez barana”. Pokażemy Ci, jak zostać lwem, a tylko od Ciebie będzie zależeć, czy zostaniesz drugim Stevem Jobsem albo Elonem Muskiem.

 

Zarządzanie (Z) – studia II stopnia (magisterskie)

Jeśli jesteś absolwentem studiów pierwszego stopnia, to zapraszamy do pogłębiania wiedzy z zakresu zarządzania. Na drugim poziomie studiów wyposażymy Cię w zaawansowaną i wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych. Wykształcimy w Tobie umiejętności przewodzenia zespołom ludzkim oraz aktywną postawę wobec problemów etycznych i społecznych biznesu, a także poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w środowisku pracy i  poza nim. Proces podejmowania decyzji nie będzie stanowił dla Ciebie problemu. Twoja praca po Zarządzaniu to: specjalista z zakresu zarządzania, konsultant/doradca dla instytucji gospodarczych i społecznych, menedżer/kierownik średniego lub wyższego szczebla zarządzania, specjalista w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wyspecjalizowana wiedza i umiejętności z zakresu dziedzin objętych oferowanymi specjalnościami, kierownik i specjalista w organach administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucjach związanych z kreowaniem rozwoju lokalnego, właściciel/współwłaściciel podmiotu gospodarczego. 

Przygotujemy Cię także do rozpoczęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz dalszej pracy naukowej.

Pamiętaj, że „sukcesem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni” – Arystoteles Onassis.

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZiIP) – studia I stopnia (inżynierskie)

Otaczające nas przedmioty, zanim się zmaterializowały, musiały zostać zaprojektowane, a następnie wyprodukowane. Proces ten jest procesem złożonym, a odpowiednie nim zarządzanie jest podstawą sukcesu przedsiębiorstw produkcyjnych. Jako absolwent studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji staniesz się jednym z tych, którzy ten sukces budują. Przygotujemy Cię do zarządzania procesami produkcyjnymi, a jednocześnie wyposażymy w niezbędne umiejętności zarządzania ludźmi. Twoja praca po Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji to: specjalista w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi, menedżer logistyki, inżynier produkcji, doradca techniczny i organizacyjny w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania, specjalista w zakresie prac badawczo-rozwojowych.

Przygotujemy Cię do podjęcia nauki na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunkach: Zarządzanie, realizowanym na Wydziale Zarządzania lub Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, realizowanym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

Pamiętaj, że „najskuteczniejszy sposób na kształtowanie własnego życia, to przystąpić do działania” – Anthony Robbins.

 

Finanse i Rachunkowość (FiR) – studia I stopnia (licencjackie)

Finanse i Rachunkowość to kierunek studiów o charakterze praktycznym, którego program  przygotowany został przy współudziale lubelskich przedsiębiorców oraz organizacji branżowych (m. in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego). Aspekt praktyczny studiów poparty jest również zaangażowaniem praktyków w realizację podstawy programowej. Studiując na kierunku Finanse i Rachunkowość masz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości, ekonomii i zarządzania nie tylko podczas planowych zajęć, ale także poprzez zaangażowanie w działalność Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Finansami Politechniki Lubelskiej, jak również w czasie realizacji rozszerzonego programu praktyk studenckich.

Twoja praca po Finansach i Rachunkowości to stanowiska w instytucjach finansowych, biurach rachunkowych, agencjach konsultingowych, administracji państwowej i samorządowej, a także w placówkach naukowo-badawczych.

Ukończenie kierunku Finanse i Rachunkowość stwarza możliwość kontynuowania edukacji na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie o specjalności Zarządzanie Finansami, które realizowane są na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Czy wiesz, że…

5 lutego 1919 r. powstał dekret, na mocy którego polska waluta miała się nazywać "Lech"?

pierwsza na świecie karta kredytowa została wydana w 1958 r. przez American Express?

 

Marketing i Komunikacja Rynkowa (MiKR) – studia I stopnia (licencjackie)

Nawet najdoskonalszy produkt bez odpowiedniego wsparcia nie znajdzie nabywców. Na tym kierunku praktycy i pracodawcy wskażą Ci, jak zrozumieć klienta i jego potrzeby, a także jak stworzyć skuteczny przekaz marketingowy. Już Napoleon Bonaparte wiedział, że „jeden nieprzychylny tekst w prasie jest groźniejszy, niż tysiąc bagnetów”. Nauczymy Cię, jak współpracować z mediami i tworzyć pozytywny wizerunek firmy i jej oferty. Twoja praca po Marketingu i Komunikacji Rynkowej to stanowiska związane z marketingiem, komunikacją rynkową, reklamą, PR, badaniami rynku, sprzedażą, mediami społecznościowymi oraz nowymi technologiami w promocji marketingowej w przedsiębiorstwach handlowych bądź produkcyjnych, a także własna działalność gospodarcza.

Przygotujemy Cię do podjęcia nauki na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie w specjalności Przedsiębiorczość i marketing, realizowanych na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Czy wiesz, że …

po kierunku MiKR czeka na Ciebie 59 tys. nowych miejsc pracy (według raportu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych 2015)?

MiKR to jeden z trzech takich kierunków w Polsce, na którym ponad 60% zajęć poprowadzą praktycy i pracodawcy z regionu oraz kluczowych ośrodków w Polsce?

większość prowadzonych zajęć na MiKR to projekty, laboratoria, seminaria oparte na pracy zespołowej?

program kierunku MiKR powstał w wyniku konsultacji z pracodawcami i jest odpowiedzią na ich potrzeby?