Politechnika Lubelska

Wydział Zarządzania

Mapa strony | Książka adresowa | EN

29 czerwca 2017

XXVI Mikrokomputerowe Warsztaty Politechniki Lubelskiej im. dr J. W. Smołki

„Wirtualizacja procesów gospodarczych i organizacji - symulator procesów decyzyjnych” 

Pod takim tytułem w dniach 19-21 czerwca 2017 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym TANEW w Ulanowie odbyły się już XXVI Mikrokomputerowe Warsztaty Politechniki Lubelskiej im. dr J. W. Smołki. Organizatorem tegorocznej edycji Warsztatów, podobnie jak i poprzednich, był Zakład Systemów Informatycznych Katedry Zarządzania PL, a współorganizatorami: Instytut Informatyki Wydziału Elektrycznego i Informatyki PL oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Tematyka Warsztatów w głównym jej wątku obejmowała zagadnienia związane z wprowadzeniem na Wydziale Zarzadzania oprogramowania związanego z symulatorem funkcjonowania przedsiębiorstwa i odzwierciedlenia w nim ujęcia procesowego oraz zasobowego. Zagadnienie zostało zaprezentowane w sesji pt. „Symulator procesów decyzyjnych – wirtualizacja organizacji”.
Drugi z poruszonych tematów dotyczył zagadnień inżynierii oprogramowania służących utworzeniu symulatora, problemów jego wdrożenia i utrzymania. Zagadnienie prezentowane było w sesji, odbywającej pod hasłem „Inżynieria oprogramowania w tworzeniu symulatora procesów decyzyjnych”.
Trzecim z kolei tematem związanym z funkcjonowaniem systemów IT w MSP były problemy barier w podejmowania procesów decyzyjnych w ramach sesji pt. „Czynniki wpływające na procesy decyzyjne w działach IT w przedsiębiorstwach MSP”.

W sesjach zagadnienia prezentowane były przez pracowników Zakładu Systemów Informatycznych, Instytutu Informatyki, Instytutu Elektrotechniki, członków PTI oraz Studenckiego Koła Naukowego Etyki Biznesu „ETOS”.

Poruszana tematyka  dotyczyła aktualnych i ważnych zagadnień dla pracowników,  studentów Uczelni, pracowników przedsiębiorstw oraz członków organizacji. Znajdująca się w fazie realizacji, koncepcja wykorzystania symulatora w procesie nauczania i badań, w zgodnej opinii wszystkich ma bardzo duże znaczenie na podniesienie poziomu usług edukacyjnych i badawczych w Wydziale Zarządzania. Na płaszczyźnie dydaktycznej oprogramowanie wykorzystywane w przedsiębiorstwach a wprowadzone do procesu dydaktycznego na Uczelni umożliwia naukę przez praktykę jednocześnie wpisując się w profile praktyczne kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania.

Wirtualizacja procesów gospodarczych i organizacji w postaci symulatora procesów decyzyjnych to nowoczesność formy kształcenia, przy jej bardzo szybkim przełożeniu na nabywanie praktycznych umiejętności i będzie znaczącą pomocą w szkoleniu współczesnej kadry menedżerskiej i kierowniczej.

Bogdan Wit, Renata Skrzypa